Temat numeru
Szkoła języków obcych
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Opinie


CLIL
Integrowanie języka i treści

Skrótowiec CLIL oznacza Content and Language Integrated Learning. Jest to technika nauczania języka obcego, która zupełnie zmienia formę lekcji – zamiast koncentrować się na samym języku, uczniowie skupiają uwagę na treściach, które ten język niesie. Innymi słowy, język towarzyski i społeczny zostaje zamieniony na język służący nauce, który od razu nabiera znaczenia dla ucznia. W ten sposób język obcy stając się medium służącym przekazywaniu wiedzy, okazuje się przydatny dla ucznia natychmiastowo, tzn. w czasie teraźniejszym, a nie w jakiejś odległej i słabo zdefi niowanej przyszłości.

Właściwie takie podejście nie jest tak nowe, jak mogłoby się wydawać. Nauczyciele języków zawsze dostarczali swoim uczniom pewnego wkładu językowego w postaci materiałów do czytania i słuchania, które tworzyły tło lekcji. Jedyna różnica między CLIL a bardziej tradycyjnymi sposobami nauczania polega na tym, że w przypadku CLIL materiały te są użyteczne dla ucznia poza kontekstem języka obcego. Mogą to być na przykład materiały przydatne w nauce innych przedmiotów, takich jak fizyka, biologia, chemia czy historia.

Jak wszystko inne na świecie, tak i CLIL ma zarówno zalety, jak i wady. Podstawową zaletą tej techniki nauczania jest możliwość zainteresowania uczniów językiem poprzez zaoferowanie im większej ilości treści oraz wskazanie szerszej perspektywy użyteczności języka obcego, czyli pokazanie, że język obcy naprawdę jest użyteczny. CLIL może również pomóc uczniom, którzy nie reagują zbyt pozytywnie na inne metody nauczania języka obcego, a także doprowadzić do zacieśnienia współpracy między nauczycielami różnych przedmiotów.

Natomiast do podstawowych wad CLIL możemy zaliczyć fakt, iż niektórym uczniom może sprawiać trudność uczenie się bardziej skomplikowanych przedmiotów w języku obcym, w wyniku czego mogą stracić motywację do nauki. Kolejnym problemem może być nastawienie ucznia do danego przedmiotu. Jeśli jest to przedmiot nielubiany, to może się zdarzyć, że niechęć do niego zostanie przeniesiona na język obcy, w którym ten przedmiot jest wykładany.

Ogólnie rzecz biorąc, myślę, iż warto dowiedzieć się czegoś więcej o tej metodzie nauczania, chociażby z tego powodu, że Unia Europejska promuje ją w swoich krajach członkowskich, ponieważ uczenie innego przedmiotu przy użyciu języka obcego „ma wielki wkład w osiągnięcie celów Unii Europejskiej na polu nauki języków obcych”.
Katarzyna Stankowska
oddział Szkoły FELBERG w Krakowie


A oto przykład lekcji biologii integrującej język i treści:


Topic: Biology

1. Read this short passage.

THE BODY
Your body is an amazing, complex machine. Just think of all the things it can do–move in a whole variety of ways, eat and digest food, talk, think and collect information, using the eyes, ears and other senses. Then there are all the things it does without you even thinking about them, such as breathing and keeping your heart beating.

2. Work in pairs. Answer the questions.

1. What is your body?
2. What can our body do?

3. Read the text.

HUMAN SKELETON
In our bodies we have a skeleton–a framework of bones. It supports the body and holds it in shape, rather like the poles in a tent.
Our bones have a thick outer wall of compact bone to make them strong.
Inside is a softer part, called spongy bone, which has a honeycomb-like structure.
The holes inside the bone are filled with a soft substance called marrow where red blood cells are made.

4. Label the picture using the following terms:

Cross-section of a bone
spongy bone
compact bone
marrow

5. Look at the picture.6. Now solve the puzzle.

1. You can speak with it. [__] __ __ __ __
2. It’s above your eyes. __ [__] __ __ __ __ __ __
3. It’s in your mouth. __ __ __ __ [__] __
4. You can smell with it. __ __ [__] __
5. You can bite with them. [__] __ __ __ __
6. You can hear with them. __ [__] __ __
7. It’s below your mouth. [__] __ __ __
8. They’re on both sides of your nose and mouth. __ [__] __ __ __ __
9. You can see with them. [__] __ __ __

Answer: __ __ __ __ __ __ __ __ __

HOMEWORK. Complete the sentences with the given words.

skeleton body bones digest marrow spongy
1. Your .................... is a complex machine.
2. It can, for example, ......................... food.
3. In our bodies we have a ...................... .
4. Our .......................... have a thick outer wall of compact bone.
5. The softer part of a bone is called ................... bone.
6. The holes between the bone are filled with .................... .

Elżbieta Klińska
konsultant metodyczny filii FELBERG w Gdańsku i Gdyni
 

 Pozostałe artykuły:

Jak osiągnąć sukces?

Surowy autorytet czy dobry kumpel?

Kiedy zacząć naukę

Alicia Hovinga

Lekcje z nejtiwem

więcej...Topic: Biology–Answers

4.
1. spongy bone, 2. compact bone, 3. marrow
6.
1. mouth, 2. forehead, 3. tongue, 4. nose, 5. teeth, 6. ears, 7. chin, 8. cheeks, 9. eyes
Answer: moustache
Homework
1. body, 2. digest, 3. skeleton, 4. bones, 5. spongy, 6. marrow
Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł