Temat numeru
Szkoła języków obcych
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Opinie


Nauczanie dorosłych
Urozmaicać

Grupy dorosłych słuchaczy poznających języki obce z reguły charakteryzują się silną motywacją i wytrwałością w realizowaniu zamierzonych przez siebie celów. Ambitny i energiczny zespół uczestników kursu przynosi znacznie lepsze rezultaty – również dlatego, że praca z nim jest bardzo ciekawa i inspirująca dla lektora, w przeciwieństwie do zjawiska „umarłej klasy” – horroru, z którym zetknął się każdy nauczyciel. Dorośli, tak jak wszyscy uczący się, nie przepadają za monotonią prowadzonych zajęć i zwykle z wyważonym entuzjazmem reagują na urozmaicenia. Dla uatrakcyjnienia zajęć oraz aby osiągnąć efekt osobistego rozluźnienia każdego słuchacza i twórczego rozbudzenia jego wyobraźni, lektorzy posługują się wieloma różnorodnymi pomysłami. Ostatnio na przykład bardzo dobrze zostały przyjęte opisane poniżej ćwiczenia.

Pierwsze z nich, będące w pewnym sensie zabawą, polega na dwukrotnym wykorzystaniu znanego uczestnikom kursu schematu pięciowiersza zawierającego niedokończone zdania warunkowe. Jego realizacja wygląda następująco: Za pierwszym razem prosimy słuchaczy o indywidualne „uhonorowanie” swą nieskrępowaną twórczością bliskiej, lubianej osoby. Pierwszy odcinek nosi więc tytuł The Person I Like. Przytaczamy tu jeden ze stworzonych na zajęciach utworów, przy czym części zdań wyróżnione kursywą są oczywiście dopisywane przez każdego słuchacza indywidualnie, zazwyczaj z rozmarzonym wzrokiem i uśmiechem na twarzy:

If she was a colour,
she would be emerald.
If she was a sound,
she would be a low purr.
If she was an animal,
she would be a kitten.
If she was a smell,
she would be a pine forest on a sunny day.
And if she was food,
she would be a juicy steak.

Oczywiście zachęcamy naszych podopiecznych, by tworzone przez nich określenia były oryginalne. Po upływie wyznaczonego czasu słuchamy odczytywanych „dzieł”. Zwykle odbywa się to w ożywionej, radosnej atmosferze. Proszę wyobrazić sobie teraz, z jakim animuszem i złowrogim błyskiem oczu zabierają się słuchacze do powtórnego użycia tego schematu, tym razem jednak z tytułem The Person I Don’t Like. Oto jedna z gotowych prac z tej samej sesji (aby nie być posądzonym o seksizm celowo zmieniam zaimek osobowy):

If he was a colour,
he would be dirty grey.
If he was a sound,
he would be a hissing of a snake.
If he was an animal,
he would be a wet snail.
If he was a smell,
he would be burning tyres.
And if he was food,
he would be a raw fish.

Podane przykłady powstały na zajęciach grupy o wysokim poziomie zaawansowania językowego. Sądzę jednak, że bez dużego ryzyka popełnienia błędu, można założyć, iż efekty mniej zaawansowanych językowo zespołów będą równie ciekawe. Można też zmieniać lub dopisywać kolejne wersety, np. If she was music / a piece of furniture / a drink itd. Sami słuchacze chętnie tworzą kolejne wersje wiersza.

Drugi pomysł sprawdza się w grupach na każdym poziomie zaawansowania językowego. Natknąłem się na niego kilka lat temu, pracując z grupą początkujących nastolatków. Ćwiczenie nosi nazwę Fishing for Words i w ogólnym zarysie polega na tworzeniu list słów tematycznie związanych z podanym na kartce hasłem, czyli na budowaniu word families. Ciekawe efekty dało zmodyfikowanie, a właściwie rozbudowanie tego pomysłu w następujący sposób.

Tworzymy stałe trzy- lub czteroosobowe zespoły, w zależności od liczebności grupy. Najlepsze efekty daje stałe wkomponowanie tego ćwiczenia w rozkład zajęć. Wtedy ostatnie 15 minut pracy powinno przebiegać według takiego scenariusza: Lektor ma zawsze przygotowane kartki z podanymi tematami w liczbie nie mniejszej niż liczba utworzonych zespołów. Przedstawiciele zespołów losują po jednej kartce i w wyznaczonym czasie (np. 5 minut) starają się utworzyć jak najdłuższe listy słów zgodnie z wylosowanym hasłem. Po upływie wyznaczonego czasu pisania wszyscy obecni, wraz z lektorem w roli sędziego naczelnego, weryfikują prawidłowość i zgodność tematyczną efektów pracy zespołów. Jedna osoba z zespołu (przy każdym spotkaniu grupy – inna) odczytuje słowa. Przy wyrażeniach spornych lektor żąda przeliterowania – błąd oznacza utratę punktu. Za każde zaakceptowane słowo zespół uzyskuje punkt. Każda potyczka na kolejnych zajęciach zmienia sumy punktów zdobytych przez zespoły. Rywalizacja jest na ogół ostra, dlatego dobrze jest wyznaczyć kogoś do czuwania nad zapisami punktacji.

Zakres tematów, które lektor proponuje słuchaczom na losowanych przez nich kartkach, jest praktycznie ograniczony tylko poziomem grupy i wiekiem jej członków. W grupach zaawansowanych mogą to być przykładowo polecenia typu: Make a list of famous British / American politicians lub Make a list of contemporary British writers itp. Mogą to być również hasła lżejsze gatunkowo, np. Make a list of British / American / Australian rock bands czy też Make a list of famous Eglish speaking film stars. Przy poleceniu typu: Make a list of Disney’s cartoon characters lub Make a list of characters from “Alice in Wonderland” można, oczywiście, zaproponować powrót do wspaniałych i pogodnych lat wczesnego dzieciństwa. Niektóre grupy uwielbiają „publikowanie” swych list słów na tablicy zamiast ich odczytywania. Zachęcamy do treningu – spróbujmy kilka takich list stworzyć samodzielnie w domu.

A może Czytelnicy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami i napiszą, jakie zadania zdołały urozmaicić zajęcia prowadzone w ich grupach, niezależnie od stopnia zaawansowania i średniej wieku.

Józef Górak
oddział Szkoły FELBERG w Białymstoku
 

 Pozostałe artykuły:

Jak osiągnąć sukces?

Surowy autorytet czy dobry kumpel?

Kiedy zacząć naukę

Alicia Hovinga

Lekcje z nejtiwem

więcej...Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł