Temat numeru
Szkoła języków obcych
Wydarzenia
Turystyka językowa
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Publikacje


Nowość wydawnicza
Idiomy angielskie w rysunkach

Get the Picture. Ilustrowane idiomy angielskie, które ukazały się nakładem Wydawnictwa FELBERG, to książka, która ma całkiem ambitny cel, choć być może nie sprawia takiego wrażenia. Chce w niepoważnej formie spełnić poważną rolę – nauczyć angielskich idiomów, zarazem bawiąc Czytelnika.

Każdy język ma szereg charakterystycznych utartych wyrażeń i zwrotów, które świadczą o jego bogactwie i kolorycie. Idiomy są szczególnymi związkami wyrazowymi, stanowią bowiem nierozerwalną całość znaczeniową. Przywołują na myśl konkretne sytuacje, czasem wręcz opowiadają minihistorie. Zapamiętanie idiomu sprawia osobie uczącej się języka obcego pewną trudność z powodu złożonej formy. Niniejsza pozycja ma to zadanie ułatwić. Prezentujemy w niej w nietypowy, bo w wizualny i dosłowny sposób ponad 40 charakterystycznych dla współczesnej angielszczyzny idiomów. Większość z nich pochodzi z języka nieformalnego i jest typowa dla żywej mowy.

Skąd przewrotny pomysł zilustrowania idiomów obrazkami dosłownie wyrażającymi ich treść? Pobudzenie wyobraźni przez wykreowanie obrazu jest prostą drogą do trwałego zapamiętania jego treści. Ilustracja wspomaga bowiem pamięć, dostarczając jej dosłownych skojarzeń i wynikających z nich niespodziewanych, często groteskowych sytuacji. Jest to znana i skuteczna metoda stosowana m.in. w nauce języków obcych, jedna z bardziej lubianych tzw. mnemotechnik.

Get the Picture jest pozycją przeznaczoną dla Polaków uczących się angielskiego, dla osób praktycznie w każdym wieku i na dowolnym poziomie znajomości tego języka. Pod warunkiem wszakże, że mają one otwarte głowy i poczucie humoru. Książka może też z powodzeniem służyć nauczycielom, którym zależy na ożywieniu i urozmaiceniu wprowadzania angielskiej frazeologii w klasie. Wszystkich korzystających z książki – zarówno samodzielnie, jak i na lekcji – powinien zainteresować rozdział z ćwiczeniami. Czytelnik może w nim sprawdzić, na ile skutecznie przyswoił prezentowany materiał i czy potrafi go wykorzystać w praktyce.

Idiomy w naszym zbiorze dla przejrzystości zostały ułożone w porządku alfabetycznym według wybranych rzeczowników wchodzących w skład danego związku wyrazowego. Jeżeli Czytelnik poszukuje zwrotu idiomatycznego ze słowem niebędącym wyrazem hasłowym (ewentualnie zna tylko rodzimy ekwiwalent idiomu), to powinien go bez trudu znaleźć w jednym z indeksów na końcu książki. Na każdej stronie, na której został podany idiom, znajduje się jego polski odpowiednik, często również będący frazeologizmem, a pod obrazkiem – dwa przykładowe angielskie zdania ilustrujące jego użycie w naturalnym kontekście.
 Pozostałe artykuły:

Testy językowe, występy estradowe i laserowy show

Miłość z historią w tle

Jak to z nauczaniem angielskiego było

Z czego uczyć specjalistycznego angielskiego

Repetytoria maturalne

więcej...Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł