Temat numeru
Szkoła języków obcych
Wydarzenia
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Turystyka językowa


Propozycja dla maturzystów
Anglojęzyczne studia w Danii

W celu rozszerzenia oferty edukacyjnej Szkoła FELBERG podjęła współpracę z duńskim Stowarzyszeniem Akademii Studiów Zawodowych, które zrzesza cztery uczelnie z Kopenhagi, Aalborg, Odense i Aarhus. Chcielibyśmy zatem zainteresować wszystkich przyszłorocznych maturzystów ofertą bezpłatnych dwuletnich studiów w języku angielskim, które kończą się uzyskaniem stopnia Academy Profession oraz umożliwiają kontynuowanie studiów za granicą.

Dlaczego studia w Danii

Głównym atutem studiowania w Danii jest brak czesnego, które w przypadku studentów duńskich oraz studentów z krajów Unii Europejskiej w całości finansowane jest z budżetu państwa. Warto również wspomnieć o jakości życia w Danii, na którą składają się: bezpieczeństwo socjalne charakteryzujące się niskim wskaźnikiem przestępczości, wysoki poziom dobrobytu, czyste środowisko oraz pozytywny klimat dla biznesu połączony z wysokimi standardami nauki i prac badawczych.

Duński system edukacyjny należy do najlepszych w Europie. Szkoły wyższe w tym kraju mają świetne zaplecze techniczne, są nastawione na praktykę i starają się dostosować programy nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy. Program dwuletnich studiów jest tego najlepszym przykładem, gdyż kończy się praktykami zawodowymi w wybranym przedsiębiorstwie oraz projektem dotyczącym rzeczywistych zagadnień.

Do nauki na duńskich uczelniach powinny przyciągnąć studentów: dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych, nowoczesne wyposażenie techniczne, bezprzewodowa sieć internetowa, specyficzny model nauczania ukierunkowany na dialog ze studentem, bliska relacja profesor – student oraz międzynarodowe środowisko. Niezależnie od uczelni i rodzaju studiów studenci pracują w małych grupach, biorą aktywny udział w dyskusjach, wykonują projekty zaliczeniowe, a wykładowcy w umiejętny sposób pobudzają ich do samodzielnego podejmowania decyzji podczas rozwiązywania problemów. Rosnąca z roku na rok liczba studentów zagranicznych potwierdza trafność lansowanego w Danii modelu nauczania.

Kolejnym ważnym powodem, szczególnie dla studentów z krajów Europy Wschodniej, jest możliwość podjęcia legalnej pracy w ciągu roku akademickiego w wymiarze 15 godzin tygodniowo, a w pełnym wymiarze czasu w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec, sierpień). Chęć podjęcia takiej pracy należy zadeklarować we wniosku o pozwolenie na pobyt. Ze względu na to, że Dania wprowadziła dwuletni okres przejściowy w dostępie do swojego rynku pracy, zatrudnienie się na pełny etat wymaga uzyskania pozwolenia na pracę.

Co to jest AP Degree Program

Szkoły wyższe w Danii mają świetne zaplecze techniczne.
Academy Profession Degree to program dwuletnich studiów prowadzonych wyłącznie w języku angielskim, w systemie ECTS (European Credit Transfer System), pozwalający na uzyskanie certyfikatu AP Diploma. Głównym założeniem tego programu jest ścisłe połączenie zdobywania wykształcenia z uzyskaniem praktyki zawodowej. Warto podkreślić, że AP Degree Program jest unikatowy w skali światowej i na razie stosowany tylko w duńskim systemie edukacyjnym. Dwuletnie studia w Danii traktować można również jako pierwszy krok na ścieżce edukacyjnej studentów. Dzięki porozumieniom uczelni duńskich z wieloma szkołami wyższymi na całym świecie (Wielka Brytania, Niemcy, Norwegia, Holandia, Australia, Francja, Nowa Zelandia) istnieje możliwość kontynuowania nauki w innym kraju z uwzględnieniem dwóch lat studiów w Danii. Ukończenie programu AP daje średnio 120 punktów ECTS.

Stowarzyszenie uczelni w Aalborg, Aarhus, Odense i Kopenhadze obecnie zrzeszające 6 tys. studentów i 500 wykładowców oferuje studia zawodowe w następujących dziedzinach: elektronika i technologia, technologia produkcji, turystyka i hotelarstwo, technologia laboratoryjna, informatyka, zarządzanie marketingowe, projektowanie multimediów i komunikacja, rolnictwo, architektura i zarządzanie budownictwem.

Warunki przyjęcia

Wymagania wstępne stawiane kandydatom zagranicznym to przede wszystkim ukończone 18 lat oraz zdany egzamin maturalny. W zależności od rodzaju studiów pod uwagę brane są oceny z poszczególnych przedmiotów wiodących, przy czym oceny z tych przedmiotów nie mogą być niższe niż dostateczny. Ze względu na to, że zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim, wymagany jest odpowiedni poziom znajomości tego języka. Ze względu na ten wymóg konieczne jest posiadanie certyfikatu IELTS z wynikiem minimum 6.0 lub TOEFL z wynikiem minimum 220 (w wersji komputerowej) lub 560 (w wersji papierowej). Dla kandydatów nieposiadających odpowiednich certyfikatów, strona duńska przygotowała specjalny test kwalifikacyjny, który można zdać w jednym z oddziałów Szkoły FELBERG działających w 15 miastach w Polsce. W naszej szkole również można przygotować się do tego egzaminu, uczęszczając na zajęcia języka angielskiego.

Koszty utrzymania

Z uwagi na brak czesnego studenci zobowiązani są jedynie do pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów oraz do nabycia we własnym zakresie materiałów dydaktycznych. Najmniej kosztowny jest transport. Wśród studentów szczególnie popularne jest poruszanie się rowerami ze względu na niewielkie koszty. Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi ok. 2000-3000 DKK miesięcznie. Koszty zakupu książek i innych pomocy naukowych oraz wyjazdów uczelnianych uzależnione są od kierunku studiów i wynoszą przeciętnie 3000-4000 DKK w semestrze.

Uczelnie duńskie wymagają od kandydatów wpłacenia opłaty administracyjnej w wysokości 3000 DKK, która zwracana jest w całości po ukończeniu pierwszego semestru. Dodatkowo przy rekrutacji kandydatów wymagane jest przedstawienie dokumentu poświadczającego posiadanie odpowiednich środków na koncie.

Grzegorz Świerczyński

 

Szczegółowe informacje na temat oferty studiów w Danii oraz niezbędne dokumenty można uzyskać w oddziałach Szkoły FELBERG lub na stronach Biura Turystyki FELBERG (www.biuroturystyki.felberg.pl). W celu uzyskania dalszych informacji na temat studiowania w Danii zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych uczelni duńskich: Aalborg NOEA (www.noea.dk), Aarhus Technical College (www.ats.dk), Odense Technical College (www.otc.dk) i Technical Education Copenhagen (www.tec.dk).
 
 Pozostałe artykuły:

Language Camps - How to combine business with pleasure

Humboldt Institut - szkoła z akceleratorem

Limerick

Wyjazd samodzielny

Czar szwajcarskich wzgórz

więcej...Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł