Temat numeru
Szkoła języków obcych
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Wydarzenia


15 lat minęło...

17 filii szkoły języków obcych w 15 największych polskich miastach, prawie 16 tysięcy słuchaczy w ostatnim roku szkolnym, blisko 500 profesjonalnych lektorów, biuro turystyki językowej, własne publikacje edukacyjne, 2660 osób, które w latach 1992-2002 zdały egzaminy Uniwersytetu Cambridge, 806 osób, które w latach 1996-2002 zdały egzamin Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu (LCCI) — to tylko wybrane dane świadczące o skali działań podejmowanych przez firmę FELBERG na ciągle zmieniającym się rynku prywatnych usług edukacyjnych w Polsce.


Był rok 1987

We wrześniu 1987 r. — na mocy zezwolenia ówczesnego Ministerstwa Oświaty i Wychowania — rozpoczęła w Warszawie przy ulicy Siennej 53 działalność British & American English School (Szkoła Języka Angloamerykańskiego). Była to jedna z pierwszych tego typu prywatnych inicjatyw w dziedzinie profesjonalnego nauczania języków obcych na terenie naszego kraju.

Pomysł założenia i prowadzenia tego typu placówki powstał nie tylko jako reakcja na palącą potrzebę zaspokojenia wymagań ówczesnego rynku, lecz także — a może przede wszystkim — jako próba stworzenia i zaproponowania nowego spojrzenia i nowatorskiego podejścia do zagadnienia nauczania języków obcych, a w szczególności języka angielskiego — wspomina prezes Wojciech Felberg, założyciel i właściciel firmy.

W 1988 r. zaczęły funkcjonować trzy nowe filie szkoły obejmujące swym zasięgiem Gdańsk, Lublin i Łódź. Rok 1989 jest dla szkoły okresem najdynamiczniejszej ekspansji, na mapie filii pojawiają się nowe, niezwykle istotne punkty: Kraków, Poznań, Szczecin, Katowice, Gdynia, Wrocław. Powstaje także kolejny ośrodek w Warszawie, mający się specjalizować w nauczaniu dzieci i młodzieży.

Obecnie sieć szkół językowych tworzy 17 filii ulokowanych w największych miastach w Polsce. Stale rozszerzamy naszą działalność w zakresie szeroko rozumianej edukacji. W 1997 r. w Szczecinie ruszyło pierwsze profesjonalne biuro turystyki językowej obsługujące wszystkie filie naszej szkoły. Dwa lata później w skład firmy weszło wydawnictwo, publikujące m.in. książki przeznaczone dla osób uczących się języka angielskiego i doskonalących jego znajomość — mówi dyrektor generalna firmy Elżbieta Krusiewicz.

Nowe formy działalności oraz wymogi rynku sprawiły, iż od 1 stycznia 1999 r. — przy zachowaniu dotychczasowych elementów potwierdzających tożsamość i ciągłość działalności Szkoły Języka Angloamerykańskiego — zdecydowano się wprowadzić nazwisko FELBERG jako nazwę i jednocześnie prawnie chroniony znak towarowy firmy.


Kanon

W centralnym punkcie działalności szkoły musi zawsze znajdować się przychodzący do niej człowiek, z jego wszystkimi problemami, stresami i barierami wynikającymi z dotychczasowych doświadczeń w uczeniu się języka obcego. Zadaniem szkoły jest pomoc w pokonywaniu tych przeszkód — mówi Elżbieta Krusiewicz. — A pomoc ta nie byłaby możliwa bez odpowiednio dobranej kadry dydaktycznej, która przecież ma bezpośredni kontakt z osobą pragnącą nauczyć się języka.

Szkoła FELBERG zatrudnia lektorów legitymujących się najwyższymi kwalifikacjami językowymi, właściwym przygotowaniem metodycznym, doświadczeniem (co wcale nie oznacza wiekiem) oraz — co najważniejsze — swego rodzaju łatwością w przekazywaniu wiedzy. We wszystkich filiach szkoły realizacja procesu nauczania nadzorowana jest przez konsultantów metodycznych. Są to osoby, które rekrutują się spośród wysoko wykwalifikowanej kadry wyższych uczelni.

Profesjonalny poziom prowadzonej przez szkołę działalności dydaktycznej zaowocował także uznaniem instytucji międzynarodowych działających na globalnym rynku usług edukacyjnych. w 1995 r. szkoła otrzymała prestiżową licencję Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu (LCCI) na organizowanie i przeprowadzanie w Polsce egzaminów w zakresie business English. Od 2002 r. szkoła jest oficjalnym reprezentantem Study Group Universities in America, jednej z największych i najbardziej znanych światowych organizacji zajmujących się rekrutacją na studia w USA.

Tym, co od 15 lat pozwala nam skutecznie budować markę firmy — mówi Wojciech Felberg — jest uczciwość i rzetelność wobec Klienta. Wszystko, co robimy, podporządkowujemy właśnie Jemu. Dowodem na słuszność tych działań niech będzie fakt, że nasi słuchacze, którzy rozpoczynali naukę języka przed 15 laty w filii przy ulicy Siennej, przysyłają dziś na zajęcia swoje dzieci.

Adam Wolański

 

 Pozostałe artykuły:

Święto Patryka

Spotkamy się we wrześniu

Zwycięzca Idola w klubie "Idol"Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł