Temat numeru
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Szkoła języków obcych


Szkolenia
Doskonalimy się

Centrum Edukacji FELBERG w Chyliczkach to położony koło Warszawy dworek, otoczony malowniczym ogrodem. Stylowo urządzone wnętrza, wyposażone w gromadzone latami przedmioty, są miejscem służbowych i prywatnych spotkań, bazą różnego rodzaju szkoleń i konferencji, doskonałym zapleczem plenerowych imprez okolicznościowych, połączonych z wypoczynkiem.

Z Centrum w Chyliczkach przez cały rok korzystają menedżerowie i pracownicy wielu firm i instytucji oraz goście z kraju i z zagranicy. Wszyscy odwiedzający Centrum najbardziej cenią sobie ciszę i spokój, niepowtarzalną atmosferę starego dworku i ogrodu, fachową i serdeczną obsługę oraz doskonałą kuchnię. Centrum w Chyliczkach jest także zapleczem szkoleniowym i hotelowym pracowników i uczestników zajęć organizowanych przez Szkołę FELBERG, przyjeżdżających tu z całej Polski. Warto dodać, że dla pracowników i słuchaczy FELBERG korzystających z bazy hotelowej w Centrum w Chyliczkach przewidziano spore zniżki cenowe. W Centrum prowadzone są różnego rodzaju intensywne szkolenia językowe połączone z zakwaterowaniem i ciekawym programem rekreacyjnym, turystycznym i kulturalnym. Szczegóły na stronie www.felberg.pl.

Wiosną 2005 roku odbyły się w Chyliczkach trzy szkolenia, w których uczestniczyli dyrektorzy filii, konsultanci-metodycy i pracownicy sekretariatów filii FELBERG. Przedmiotem szkoleń były zagadnienia związane z doskonaleniem pracy sekretariatów i obsługą klientów, z pracą szefów dydaktyczno-programowych oraz problemy efektywnego zarządzania Szkołą Języków Obcych. Główny cel takich spotkań to przede wszystkim wymiana doświadczeń związanych z bieżącą pracą, omawianie problemów występujących w poszczególnych filach oraz kreowanie zadań i kierunków dalszego rozwoju z uwzględnieniem zmian zachodzących na rynku usług edukacyjnych.

Na szkoleniu pracowników w dniach 19 i 20 marca br. omawiano między innymi organizację pracy biurowej i zasady zapisów słuchaczy na kursy językowe. Dyskusjom nie było końca. Każdy miał możliwość opowiedzieć o tym, co pośród różnorakich obowiązków potrafi robić najlepiej. Na temat swojej współpracy z kadrą kierowniczą mówiła Beata Ostaszewska z Białegostoku i Monika Wysocka z Katowic. Anna Zaborowska z Biura Zarządu przygotowała dla wszystkich bardzo dobrze skonstruowany i niezwykle pomocny przy sprzedaży imprez turystycznych arkusz kalkulacyjny. Obecnie funkcjonuje on już we wszystkich biurach Szkoły. Mariusz Salerek z Lublina podzielił się swoją wiedzą informatyczną, a Iwona Węgrzyn z Krakowa – wieloletni pracownik Szkoły FELBERG – przedstawiła główne zasady dobrej organizacji pracy biurowej. Tematów i mówców było wielu. Szeroko omówiono kwestie obsługi klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

W miesiąc po tym spotkaniu przyjechali do Chyliczek metodycy i konsultanci Szkoły Języków Obcych. Szkoleniu przewodniczył dyrektor Dariusz Kętla. Program szkolenia opierał się na krótkich wprowadzeniach, które były początkiem dalszych dyskusji i polemik. Poruszono wiele ważnych dla Szkoły tematów, wytyczono cele i szczegółowo omówiono zadania szefów dydaktyczno- programowych. Podobnie jak podczas szkolenia pracowników sekretariatów każdy z konsultantów przedstawiał najsilniejsze strony swoich oddziałów. Przykłady efektywnego i skutecznego działania w pracy z lektorami i słuchaczami Szkoły FELBERG omówili: Monika Łuczak z Wrocławia, Beata Dobosz ze Szczecina, Anna Wierzbicka z Krakowa, Iwona Załęcka z Łodzi i Anna Łukaszuk z Białegostoku. Rozmowy dotyczyły także roli dyrektora metodycznego w pozyskiwaniu klientów oraz jego zadań w tworzeniu solidnej i godnej zaufania kadry lektorskiej. Prelegentami w kwestii doboru lektorów i kształtowania wśród nich odpowiednich postaw byli: Elżbieta Smol (dyrektor metodyczny filii Warszawa- -Sienna) i Iwona Załęcka (dyrektor z Łodzi).

O skutecznym systemie oceny pracy lektorów opowiedział Piotr Flieger z Lublina.

Podczas szkolenia metodyków odbyło się również spotkanie z Adamem Wolańskim, który odsłonił kulisy redagowania naszego wewnętrznego periodyku „Anglofan”.

W dniach 23 i 24 kwietnia br. odbyło się szkolenie dyrektorów filii FELBERG z całej Polski, którego przedmiotem były między innymi zagadnienia dotyczące: przygotowania ofert na szkolenia językowe, sposoby pozyskiwania klientów i prowadzenia negocjacji, posprzedażowa opieka nad klientami, rozwój terytorialny Szkoły. Długoletnim doświadczeniem w pracy z klientami indywidualnymi podzieliła się Małgorzata Jekiel, dyrektor filii Warszawa-Platynowa. Na szkoleniu omówiony został również temat współpracy Szkoły FELBERG z wyższymi uczelniami oraz sprawa pozyskiwania środków na szkolenia językowe z Europejskich Funduszy Strukturalnych. O swoim doświadczeniu w tym zakresie mówiła Bożena Szumacher, dyrektor filii z Gdyni. W trakcie szkolenia dyrektorów omówione zostały również zasady funkcjonowania kiermaszów książek organizowanych przez filie FELBERG. Zdobytymi doświadczeniami podzielili się dyrektor filii w Częstochowie Adrian Gondro i dyrektor handlowy firmy Paweł Felberg.

Szkolenia pracowników i dyrektorów FELBERG mają już wieloletnią tradycję. Ale organizowane obecnie różnią się od wcześniejszych tym, że odbywają się w uroczym miejscu, którym jest Centrum Edukacji FELBERG w Chyliczkach.

Barbara Woźniak
dyrektor oddziału Szkoły FELBERG w Lublinie
 

 Pozostałe artykuły:

Sprawdź swój angielski

Londyn mnie oczarował

Narzędzie nie do zastąpienia

Kapitał ludzki - kapitał możliwości

Kilka słów o nas

więcej...Z Centrum w Chyliczkach przez cały rok korzystają menedżerowie i pracownicy wielu firm i instytucji oraz goście z kraju i z zagranicy. Wszyscy odwiedzający Centrum najbardziej cenią sobie ciszę i spokój, niepowtarzalną atmosferę starego dworku i ogrodu, fachową i serdeczną obsługę oraz doskonałą kuchnię.
Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł