Temat numeru
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Szkoła języków obcych


Olimpiada językowa Szkoły Felberg
Budzenie zainteresowania

W drugiej połowie maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom olimpiady językowej, zorganizowanej przez filię Szkoły FELBERG w Białymstoku. Spotkanie uświetnili swoją obecnością liczni goście, w których gronie znaleźli się przedstawiciel Prezydenta Miasta Białegostoku, zastępca dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli oraz zastępca dyrektora ZSP nr 1.

Głównym celem olimpiady było rozbudzenie wśród młodzieży większego zainteresowania językiem angielskim oraz uzmysłowienie jego znaczenia w zjednoczonej Europie. Pragnęliśmy również pomóc wybijającym się uczniom w lepszym poznaniu zawiłości językowych. Służyć temu miały przyznane przez nas nagrody. Za zajęcie 1. miejsca ufundowaliśmy roczny kurs języka angielskiego, 2. – półroczny, a 3. – trymestr. Oprócz tego na laureatów czekały atrakcyjne upominki.

Pomysł zorganizowania olimpiady zrodził się jeszcze w ubiegłym roku, ale z różnych przyczyn nie udało się go zrealizować. Dyrekcja filii nie poddała się jednak i postanowiła dołożyć wszelkich starań, aby zmagania olimpijskie doszły do skutku. Konsekwencja i wytrwałość w podejmowanych działaniach przyniosły oczekiwany rezultat. Lektorzy filii w Białymstoku pod czujnym okiem pani konsultant przygotowali zestawy pytań w formie testów na poszczególne etapy olimpiady oraz tematy do jej finału.

Laureaci w kategorii gimnazja wraz ze swoimi opiekunami.
Patronat honorowy nad naszym niecodziennym przedsięwzięciem objęli: Prezydent Miasta Białegostoku i Centrum Edukacji Nauczycieli. Sprzyjały nam również media – Radio PLUS oraz portal internetowy BialystokOnline.

Dzięki pomocy i życzliwości Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku rozesłaliśmy zaproszenia do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Przystępując do realizacji projektu, byliśmy pełni obaw co do rezultatu naszych starań i skali zainteresowania olimpiadą ze strony uczniów i nauczycieli. Niepokój szybko jednak ustąpił zdumieniu. Odzew, z jakim spotkała się nasza inicjatywa, przeszedł najśmielsze oczekiwania. Chęć stanięcia w olimpijskie szranki zgłosiło blisko 600 uczniów. Było to dla nas miłe zaskoczenie. Językowe zmagania trwały ponad dwa miesiące. Najlepsi uczestnicy olimpiady po przejściu przez gęste sito eliminacji dotarli do finału, by walczyć o laur zwycięzcy.

Laureaci w kategorii szkół podstawowych.
Należy podkreślić, że wszyscy uczestnicy olimpiady reprezentowali wysoki poziom znajomości języka angielskiego. Ich doskonałe przygotowanie do tak trudnego konkursu językowego, jakim jest olimpiada, świadczy o coraz lepszej edukacji językowej w naszych szkołach. Jest również wyrazem wzrastającej świadomości wśród młodzieży co do znaczenia języka angielskiego w aktywnym życiu zawodowym.

Oto najlepsi spośród uczestników olimpiady językowej Szkoły FELBERG:

Szkoły podstawowe:
1. Katarzyna Bruczko, SSP 2,
2. Rafał Winsław, SP 12,
3. Magdalena Korycka, SP 14,
4. Maciej Rogowski, SP 32,
5. Maciej Maksymczuk, SP 37,
6. Kamila Balcerzak, PSP 8.

Gimnazja:

1. Paweł Brożek, PG 29S,
2. Natalia Mancewicz, PG 18,
3. Tomasz Chrostowski, PG 18,
4. Magda Łupińska, PG 3,
5. Marta Zalewska, PG 14,
6. Joanna Florys, SG 7,
Marta Kaczan, PG 9.

Szkoły ponadgimnazjalne:

1. Marek Masłowski, I LO,
2. Magdalena Barmuta, III LO,
3. Anna Charytoniuk, KLO,
4. Natasza Hołownia, III LO,
5. Olga Świątecka, I LO,
6. Paulina Borowska, I LO.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Jesteśmy pełni uznania dla Waszych wysokich umiejętności i doskonałej znajomości języka angielskiego. Serdeczne podziękowania składamy patronom honorowym oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia olimpiady. Szczególnie gorąco dziękujemy za pomoc dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Białymstoku.

Dariusz Dąbrowski
dyrektor filii FELBERG w Białymstoku
 

 Pozostałe artykuły:

Sprawdź swój angielski

Londyn mnie oczarował

Narzędzie nie do zastąpienia

Kapitał ludzki - kapitał możliwości

Kilka słów o nas

więcej...Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł