Temat numeru
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Szkoła języków obcych


Unijne fundusze
Angielski gratis

Szkoła FELBERG oprócz szkoleń komercyjnych ma w swojej ofercie również szkolenia językowe finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Uczestnikami takich bezpłatnych kursów mogą być zarówno osoby aktywne zawodowo, wyrażające chęć podwyższania swoich kwalifikacji, pracownicy restrukturyzowanych zakładów, jak i osoby bezrobotne, które dzięki szkoleniom mają możliwość zwiększenia swoich szans na rynku pracy.

Źródłem informacji o bezpłatnej ofercie szkoleniowej jest prasa codzienna, strony internetowe Europejskiego Funduszu Społecznego i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz strony internetowe Wojewódzkich Urzędów Pracy. Publikowane są tam tzw. listy rankingowe instytucji szkoleniowych, które otrzymały wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na organizację szkoleń.

Firmy komercyjne mają możliwość składania wniosków o przyznanie środków z EFS samodzielnie lub w partnerstwie, np. wspólnie z taką placówką, jaką jest Szkoła FELBERG.

Ma być do czy does?
W drugiej połowie 2005 roku gdyński oddział Szkoły FELBERG prowadził szkolenia języka angielskiego na zlecenie Urzędów Pracy w Tczewie i Bytowie w województwie pomorskim. Celem szkoleń było zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia przez osoby bezrobotne. Zajęcia te znakomicie wpisywały się w program aktywizacji zawodowej realizowany przez tczewski i bytowski Urząd Pracy. Uczestnikami szkoleń byli zarówno długotrwale bezrobotni, jak i bezrobotni absolwenci szkół.

Moduły językowe zostały – zgodnie z potrzebami określonymi przez Urzędy Pracy – wzbogacone o zajęcia z technik aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Wykładowcami podczas szkoleń byli zarówno nasi lektorzy z Gdyni, jak i trenerzy (psycholog i nauczyciel przedsiębiorczości). Zajęcia w Bytowie odbywały się w szczególnej oprawie, jako że na potrzeby szkolenia została użyczona sala biblioteki na Zamku Krzyżackim.

Szkolenie trwało trzy miesiące. Zajęcia odbywały się – w zależności od grupy – od trzech do pięciu razy w tygodniu i każdorazowo obejmowały od czterech do siedmiu godzin lekcyjnych. Podstawowym założeniem szkoleń było położenie nacisku na zdobycie przez uczestników praktycznej umiejętności porozumiewania się w języku angielskim. Tak więc szczególny nacisk najpierw przy opracowywaniu programu nauczania, a następnie przy jego realizacji skierowany został na kompetencje mówienia i rozumienia ze słuchu.

Dzięki \"głębokiemu zanurzeniu\" w języku obcym efekty w postaci postępów w nauce były zaskakująco szybkie, a duża liczba godzin szkolenia (od 140 do 180 godzin języka angielskiego) przyczyniła się do tego, że w krótkim okresie uczestnicy kursu dobrze opanowali umiejętność komunikowania się na poziomie początkującym. Aby nauka była skuteczna a efekty trwałe, nauczyciele języka wykorzystywali różnorodne pomoce dydaktyczne, w tym nowoczesne projektory multimedialne. Oczywiście bez tradycyjnych pomocy naukowych nie mogło się też obejść. Każdy z uczestników został wyposażony w komplet materiałów do nauki języka (książka i ćwiczenia) oraz do zajęć warsztatowych z aktywizacji zawodowej.

Praca z uczestnikami kursu dała wiele satysfakcji prowadzącym zajęcia oraz organizatorom. Wszyscy uczestnicy szkolenia byli bardzo aktywnymi słuchaczami, którzy znakomicie współpracowali z trenerami i stworzyli niepowtarzalną, wręcz rodzinną, atmosferę. Nie dziwi więc, że chwile zakończenia szkoleń były szczególnie trudne. W niejednym oku zakręciła się łza, a pożegnaniom nie było końca.

Obecnie Szkoła FELBERG realizuje na terenie całej Polski kilka dużych, współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny projektów szkoleniowych w zakresie nauki języków obcych pracowników firm i instytucji.

Bożena Szumacher
oddział Szkoły FELBERG w Gdyni
 

 Pozostałe artykuły:

Sprawdź swój angielski

Londyn mnie oczarował

Narzędzie nie do zastąpienia

Kapitał ludzki - kapitał możliwości

Kilka słów o nas

więcej...Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł