Temat numeru
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Szkoła języków obcych


Konferencja metodyczna anglistów
To się czyta

7 października 2003 r. w Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie odbyła się konferencja metodyczna zorganizowana przez doradcę metodycznego nauczycieli języków obcych szkół podstawowych i gimnazjów terenu miasta Gniezna. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele języka angielskiego zarówno ze szkół podstawowych, jak i gimnazjów Gniezna. Zajęcia dotyczące nauki rozumienia tekstu pisanego i pracy z opracowaniami literatury obcojęzycznej (graded readers) poprowadziła Wiktoria Tyszka, konsultant metodyczny szkoły FELBERG w Poznaniu.

Podczas zajęć wykorzystano książeczkę Three Adventures of Sherlock Holmes z serii edukacyjnej „Felberg English Readers”. W trakcie spotkania zaprezentowano rolę motywowania uczniów do czytania w języku obcym oraz zainteresowania przedmiotem. Przedstawiono sposoby pracy z wykorzystaniem literatury poznawczej dla osób uczących się języka angielskiego oraz wiele ciekawych ćwiczeń.

Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem jest niezwykle ważne, ponieważ ogromne tempo zmian współczesnego świata wymaga coraz lepszego przygotowania ucznia. Globalizacja świata, wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, rozwój komputeryzacji, a zwłaszcza internetu sprawiają, że nieodzowną umiejętnością stała się znajomość języka angielskiego, uznawanego za język międzynarodowy. Obecnie, aby swobodnie poruszać się w świecie, młody człowiek powinien dobrze znać przynajmniej jeden język obcy. Solidna znajomość języka obcego staje się bowiem gwarantem równego traktowania z młodymi ludźmi z innych państw przy dalszym kształceniu lub możliwości znalezienia pracy. Polacy, już wkrótce jako obywatele Unii Europejskiej, będą mieli prawo mieszkać i pracować w wielu krajach Unii. Niemożliwe jest korzystanie z tego prawa, jeśli nie zna się języka.

Bardzo ważne jest kształcenie umiejętności uczniów. Jedną z najważniejszych umiejętności jest czytanie ze zrozumieniem. Jest wiele kryteriów wyboru przez nauczyciela materiału i ćwiczeń, ale najważniejszymi, które zawsze powinny być brane pod uwagę są: 1. potrzeby i zainteresowania uczniów;
2. odpowiednio dostosowany poziom trudności; 3. różnorodność stosowanych ćwiczeń.

Ad 1. Nie ulega wątpliwości, że znalezienie materiałów i tekstów, które byłyby interesujące dla wszystkich uczniów, jest bardzo trudne. Pomimo to nauczyciel powinien poszukiwać tematów jak najbardziej bliskich uczniom, aby pobudzić ich zainteresowanie
i motywację. Zazwyczaj najbardziej angażują uczniów zagadnienia, które dotyczą ich osobiście. Powinny być one więc jak najbardziej realistyczne. Zyskujemy wtedy pewność, że tematy poruszane przez nas na lekcji podczas ćwiczeń czytania ze zrozumieniem są dla naszych uczniów ciekawe i motywujące do pracy. Większość uczniów lubi ćwiczenia zawierające elementy gier lub zagadek. Podobnie jest z ćwiczeniami, w których można znaleźć odrobinę humoru.

Ad 2. Następnym bardzo ważnym elementem, o którym nie można nigdy zapomnieć, planując ćwiczenia z czytania ze zrozumieniem, jest język. Nauczyciel powinien odpowiednio dopasować stopień trudności tekstów. Jest to prawdziwe wyzwanie, zwłaszcza w grupach o zróżnicowanym poziomie. Używany język nie może być ani zbyt łatwy, ani tym bardziej za trudny. Należy pamiętać, że oprócz testów, które od czasu do czasu nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić, aby sprawdzić zarówno postępy uczniów, jak i skuteczność swojej pracy, ćwiczenia te mają na celu głównie praktykę. Poza używanym językiem również zadania, które ma wykonać uczeń, powinny mieć odpowiedni poziom. Teksty nie powinny być zbyt długie oraz monotonne.

Ad 3. Różnorodność zadań jest jeszcze jednym bardzo ważnym elementem, który powinien być zawsze brany pod uwagę przy planowaniu lekcji. Uczniowie mają ćwiczyć zarówno całościowe, globalne rozumienie tekstu, czyli uchwycenie jego ogólnego sensu, jak i konkretnych informacji oraz rozumienie szczegółowe świadczące o dobrej koncentracji, coraz lepszej percepcji i wyćwiczonej pamięci.

Podczas październikowej konferencji odbyła się prezentacja edukacyjnej oferty wydawniczej firmy FELBERG. Nauczyciele otrzymali bezpłatnie książeczkę z zestawami ćwiczeń do wykorzystania podczas lekcji.
Uważam, że nauczyciele skorzystali z kon-
ferencji. Wiedza i umiejętności pomogą im udoskonalić oraz urozmaicić pracę z uczniami. Gnieźnieńscy nauczyciele wyrazili chęć ponownego udziału w spotkaniu z konsultantem metodycznym szkoły FELBERG w Poznaniu. W związku z tym Wydawnictwo FELBERG zostało zaproszone na Dzień Wydawnictw organizowany przez gnieźnieńskich doradców metodycznych. W programie przewidziano m.in. warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego oraz możliwość zakupu książek.

Agnieszka Rączka

 

 Pozostałe artykuły:

Sprawdź swój angielski

Londyn mnie oczarował

Narzędzie nie do zastąpienia

Kapitał ludzki - kapitał możliwości

Kilka słów o nas

więcej...Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł