Temat numeru
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Szkoła języków obcych


Wywiad
Spełnione oczekiwania

Rozmawiamy z PAWŁEM SZEWCZYKIEM, członkiem zarządu i dyrektorem personalnym w Cersanit I sp. z o.o. w Krasnymstawie, jednym z uczestników kursu językowego, który prowadzi lubelska filia szkoły FELBERG.

Już drugi rok uczą się Państwo na kursach organizowanych przez szkołę FELBERG. Jak oceniają Państwo organizacje procesu nauczania?

Najważniejsze jest chyba to, że firma FELBERG przed rozpoczęciem kursów zadeklarowała, że proces nauki języka obcego wymaga zaangażowania obydwu stron – lektora i słuchacza. My sami zaś zrozumieliśmy, że nie ma „złotych środków” w nauce języka obcego. Najważniejsze było uzmysłowienie sobie, że skuteczność nauki angielskiego wymaga nie tylko udziału w zajęciach, lecz także aktywnej pracy samodzielnej.

Jakimi kryteriami kierowali się Państwo przy wyborze szkoły?

Podejmując decyzję o wyborze szkoły, najpierw określiliśmy swoje cele, które chcemy osiągnąć w zakresie nauki języka angielskiego. Następnie rozpoczęliśmy poszukiwanie takiej szkoły językowej, która umożliwi nam realizację założonych celów. Wybierając firmę FELBERG, kierowaliśmy się przede wszystkim jej doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla kadry menedżerskiej. Poza tym ważna była renoma firmy, kadra lektorów oraz bardzo szeroka oferta szkoleniowa. Szukaliśmy szkoły językowej, która będzie otwarta na nasze propozycje co do formy i organizacji nauki języka angielskiego i zapewni nam wysoką skuteczność tego nauczania.

Kurs Państwa jest zorganizowany w sposób bardzo różny od ofert, które można znaleźć na rynku. Zajęcia są prowadzone przez dwóch lektorów w systemie 4 razy w tygodniu po jednej godzinie zegarowej, a sam program ulega stałym modyfikacjom. Czy była to Państwa propozycja, czy też szkoły?

To, co najwyżej oceniamy w zakresie współpracy ze szkołą FELBERG, jest fakt, że ewentualne modyfikacje programu nauczania to wspólna decyzja lektora i słuchacza. Współpraca w procesie nauczania kadry menedżerskiej to według mnie klucz do sukcesu w procesie nauki. Po zakończeniu danego etapu nauki wspólnie ustalamy program i metodę nauki na kolejny etap. Najważniejsze jest indywidualne podejście do słuchacza. To, co skuteczne jest dla jednego, nie musi być dobre dla innego słuchacza. Każdy ma określone predyspozycje i pewne aspekty z procesu nauczania opanowuje szybciej lub wolniej. Dlatego też ważne jest, aby modyfikować program nauczania w taki sposób, który umożliwi słuchaczowi całościowe opanowanie języka angielskiego na danym poziomie i da mu impuls do dalszej nauki.

Państwa zajęcia prowadzą dwaj lektorzy. Czy to dobre rozwiązanie?

Koncepcja zajęć z dwoma lektorami okazała się bardzo dobra. Możemy zauważyć, że oprócz ram programowych każdy lektor daje coś niepowtarzalnego od siebie. A to sprawia, że słuchacz skuteczniej przyswaja sobie język.

Jak oceniają Państwo system nauki w szkole FELBERG?

Dzisiaj, po kilkunastu miesiącach współpracy z firmą FELBERG, ten system oceniamy jako bardzo skuteczny. Główny nacisk w procesie nauki języka angielskiego został postawiony na komunikację i chcę podkreślić, że postęp w tym zakresie jest bardzo wysoki.

Czy uważa Pan, że program nauczania jest dostosowany do Państwa potrzeb i oczekiwań?

Jak już wspomniałem, główny cel to opanowanie przez słuchaczy umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Zaproponowany przez firmę FELBERG program nauczania, który zmierza do tego celu, jest dostosowany do naszych potrzeb i oczekiwań. Słuchacze robią szybkie postępy w komunikowaniu się po angielsku, ale też równolegle przyswajają sobie niezbędną wiedzę z gramatyki języka angielskiego, która jest niezbędna do prawidłowego budowania i rozumienia wypowiedzi.

Jak ocenia Pan pracę kadry lektorskiej?

Z podziwem obserwujemy, jak firma FELBERG dobiera kadrę lektorską. Sam proces wprowadzania lektora do kontaktu ze słuchaczem, jak też system wizytacji i oceny lektorów oceniamy bardzo wysoko. Na uwagę zasługuje fakt, że lektorzy są zawsze przygotowani do zajęć. Ważne jest tez to, że lektorzy wykorzystują w procesie nauczania nowoczesne pomoce naukowe, które urozmaicają i wspomagają naukę języka.

A jak postrzega Pan zajęcia z lektorami anglojęzycznymi?

Szkoła FELBERG zapewnia nam cykliczne zajęcia z lektorami anglojęzycznymi. Jest to bardzo ważne, ponieważ daje nam to możliwość na bieżąco zweryfikowania swoich postępów w nauce, jak też zapoznania się często z odmiennym akcentem angielskim, co niewątpliwie przyczynia się do pokonywania kolejnych barier w dochodzeniu do celu, jakim jest komunikowanie się po angielsku. Dla słuchaczy zajęcia z lektorem anglojęzycznym to taki swoisty sprawdzian własnych umiejętności, który pozwala każdemu ocenić, na jakim etapie nauki się znajduje i co powinien jeszcze podszlifować.

Jak ocenia Pan swoje postępy w nauce? W jakich sprawnościach językowych są one największe?

W moim przypadku z pewnością największe są postępy w procesie komunikowania się. Częste służbowe wyjazdy za granicę i związana z tym możliwość weryfikowania moich umiejętności daje mi mocne podstawy do optymizmu.

Jak ocenia Pan dotychczasową współpracę z firmą FELBERG?

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy, a dowodem tego jest fakt, iż przedłużyliśmy współpracę z firmą na kolejny rok i mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Przemysław Duklas

 

 Pozostałe artykuły:

Sprawdź swój angielski

Londyn mnie oczarował

Narzędzie nie do zastąpienia

Kapitał ludzki - kapitał możliwości

Kilka słów o nas

więcej...Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł