Temat numeru
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Szkoła języków obcych


Kursy dla firm
Języki obce w pracy

Szkoła FELBERG od wielu lat prowadzi kursy języków obcych (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz języka polskiego dla cudzoziemców) w firmach dla przedstawicieli zarządów, kadry kierowniczej i pracowników. Prowadzone przez nas zajęcia mogą być grupowe i indywidualne o różnym stopniu zaawansowania i intensywności.

Każdy kurs poprzedzony jest testem kwalifikacyjnym, który przeprowadza konsultant metodyk w siedzibie firmy. Test składa się z części pisemnej i ustnej. Rozmowa pozwala zapoznać się z potrzebami klienta, jego zainteresowaniami, upodobaniami, planami, które pragnie zrealizować, ucząc się języka. Wszystko to ma na celu opracowanie programu, który w pełni usatysfakcjonuje klienta. Kolejny krok to wybór lektora, który ten program zrealizuje i sprosta wyzwaniom narzuconym przez indywidualnie dobrany program nauczania. Program przygotowany jest przez konsultanta metodyka, który następnie czuwa nad jego realizacją.

Szkoła FELBERG oferuje m.in. następujące typy kursów:

 • Kurs General English : ma na celu rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych, tj. czytania, rozumienia ze słuchu, pisania, a szczególny nacisk położony jest na sprawność mówienia. Tematyka kursu zawsze uwzględnia środowisko pracy słuchaczy.
 • Kurs General English z elementami Business English : uwzględnia elementy języka biznesu z różnych dziedzin, np. marketingu, handlu, sprzedaży, informatyki itp.
 • Kurs języka angielskiego dla pracowników warszawskiego oddziału koncernu produkującego napoje chłodzące, prowadzony przez lektora szkoły FELBERG
 • Kurs General English zawierający specjalistyczne słownictwo : szczególny nacisk położony jest na terminologię specjalistyczną, np. z takich dziecin jak information technology czy insurance .
 • Kurs konwersacyjny: prowadzony jest w oparciu o tzw. authentic materials – aktualne artykuły z prasy anglojęzycznej, materiały audio i wideo, a jego celem jest doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji, wyrażanie własnych opinii i sądów.
 • Kursy egzaminacyjne FCE, CAE i CPE: mają na celu przygotowanie do egzaminów Uniwersytetu Cambridge; kończą się tzw. mock exam , podczas których słuchacz ma możliwość zapoznania się z formami, technikami i procedurami egzaminacyjnymi.
 • Kursy egzaminacyjne LCCIEB English for Business : przygotowują do jednego z najbardziej znanych egzaminów Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu English for Business. Zapoznając się z formą egzaminów, słuchacze jednocześnie poszerzają swoją wiedzę z różnych dziedzin biznesu.
 • Kursy Egzaminacyjne TOEFL : przeznaczone dla osób pragnących studiować lub pracować w Stanach Zjednoczonych.
 • Kursy Business English : obejmują szeroki wachlarz tematów z różnych dziedzin biznesu, np. management , mareting , finance , banking , insurance , export , import .
 • Ponadto szkoła FELBERG ma w swojej ofercie rozmaite kursy specjalistyczne:
 • Kurs ubezpieczeniowy: celem kursu jest opanowanie terminologii stosowanej w różnych krajach, zapoznanie się z historią ubezpieczeń i firm ubezpieczeniowych, dokumentacją, formularzami, polisami, wnioskami o odszkodowanie oraz przyswojenie szczegółowych informacji dotyczących różnego rodzaju ubezpieczeń.
 • Kursy dla prawników: oferują możliwość zapoznania się z terminologią kancelarii prawniczych, dokumentacją prawniczą itp.
 • Kursy prezentacji, negocjacji, prowadzenia spotkań, rozmów telefonicznych: mają na celu opanowanie lub doskonalenie określonych umiejętności.
 • Kursy dla przedstawicieli działów sprzedaży: podstawy sprzedaży i marketingu z uwzględnieniem prezentacji firmy i jej produktów, umiejętności prowadzenia rozmów z klientami (negocjacje, social English , small talk ).
 • Kursy dla specjalistów ds. sprzedaży: analiza graficznej prezentacji wyników sprzedaży, tj. wykresy kołowe, słupkowe, liniowe, tabele, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie właściwej terminologii.
 • Kursy dla bankowców: terminologia potrzebna we wszystkich procedurach bankowych, tj. struktura systemów bankowych, rodzaje przelewów, rodzaje transakcji, obrót bezgotówkowy, produkty bankowe, dokumentacja, rodzaje zabezpieczeń.
 • Kursy dla pracowników agencji reklamowych.

Proponujemy również Professional Development Courses , których celem jest odświeżenie, uzupełnienie i doskonalenie znajomości języka. Kurs składa się z następujących części: grammar (powtórzenie określonych struktur gramatycznych), writing (m.in. business letters , memo , fax , e-mail , report ), business vocabulary (odświeżenie słownictwa z różnych dziedzin biznesu) i discussions (dyskusje prowadzone w oparciu o authentic interviews articles , current events itp.). W naszej ofercie są również kursy typu post-exam support , których celem jest podtrzymanie poziomu znajomości języka.

Wszystkie prowadzone przez szkołę FELBERG kursy prowadzone są w oparciu o podręczniki znanych wydawnictw (Oxford University Press, Longman, Mcmillan), kasety audio i wideo, kursy komputerowe (np. Euro Plus), publikacje prasowe.

Oferowane przez nas kursy kończą się prezentacjami w obecności lektora, konsultanta metodyka, a często również przełożonego słuchaczy lub naszym egzaminem wewnętrznym. Wszyscy uczestnicy kursów otrzymują świadectwo ukończenia kursu.

Z naszej oferty kursów dla firm skorzystali m.in.: ABB, Mikomax, Maxbud, Ernst & Young, BMT, LOT Cargo, DROXI Drogerie, Nowakowski Piekarnie, PEKAO Leasing, KAPPA Expac, Procter & Gamble, LOT Ground Services, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ING Bank, Géant Polska, LEK Pharmaceutical and Chemical Company, Provident Polska SA, PZU SA, IKEA, Kompania Piwowarska, BBDO, Agros Holding, Wyborowa, BP Poland, Budimex SA, Danske Bank, Securitas i wiele innych.

Elżbieta Smol

 

 Pozostałe artykuły:

Sprawdź swój angielski

Londyn mnie oczarował

Narzędzie nie do zastąpienia

Kapitał ludzki - kapitał możliwości

Kilka słów o nas

więcej...Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł