Temat numeru
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Szkoła języków obcych


Szkolenia specjalistyczne w Szkole Felberg
Każdemu wedle potrzeb

Dynamiczna sytuacja na trudnym rynku pracy, rosnące zapotrzebowanie na wysokie kwalifikacje, wyśrubowane wymagania klienta, coraz bardziej ewidentna konkurencyjność oferty polskiej w stosunku do starych krajów Unii Europejskiej – to tylko niektóre z czynników, które skłaniają pracodawców do inwestowania w specjalistyczne szkolenia językowe personelu bez względu na zajmowane stanowiska.

Zróżnicowanie zarówno potrzeb, jak i stawianych celów jest ogromne. Właściwie żadne szkolenie nie powtarza się – dla każdej grupy, dla każdego słuchacza indywidualnego powstaje odrębny program autorski. W trakcie kursu jest on jeszcze dodatkowo przeglą- dany, analizowany i odpowiednio dostosowany do potrzeb klientów. Na szczęście istnieją narzędzia wspierające działy zarządzania kadrami. Do nich należy bogata oferta Londyńskiej Izby Przemysłu i Handlu (LCCI). Egzaminy LCCIEB zostały opracowane na podstawie konkretnych potrzeb brytyjskich firm, które działają często w skali globalnej. Dlatego są one tak bardzo cenione przez szefów w Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech, w Ameryce Łacińskiej oraz w Azji, szczególnie w Chinach. Zdanie takiego egzaminu jest dla pracodawcy gwarancją, że zatrudniany przezeń pracownik posiada praktyczne umiejętności we wskazanej dziedzinie.

Szkolenia najczęściej dotyczą języka biznesu, ale zawsze ze szczególnym naciskiem na konkretne zagadnienia. Może tu chodzić o umiejętność sprawnego przygotowania i prowadzenia prezentacji produktów lub firmy, negocjowania, kontaktów z klientami, prowadzenia rozmów telefonicznych. Potrzeby firm w tym zakresie bywają dość szczególne, np. rozmowy trzeba prowadzić z przedstawicielami krajów azjatyckich, którzy mają specyficzny akcent, niekoniecznie łatwy do zrozumienia dla standardowo szkolonego Polaka.

Sporym zainteresowaniem cieszą się kursy języka prawniczego – zwykle w wydaniu angielskim, tj. Legal English. Pod tym pojęciem kryje się jednak bardzo dużo. Obecnie największą wagę przykłada się do języka przepisów Unii Europejskiej. Firmy szkolą swoich pracowników w zakresie rozumienia i konstruowania umów handlowych w języku obcym.

Ciekawie przebiegają szkolenia w zakresie języka technicznego. Ze względu na potrzeby firm szkoleni bywają pracownicy, którzy co prawda nie mówią zbyt poprawnie po angielsku lub w innym języku obcym, za to doskonale muszą rozumieć i przekazać różne zawiłości techniczne, wyjaśnić sposób działania maszyn i urządzeń, rozwiązać problem technologiczny. Tu potrzebna jest bardzo dobra znajomość odpowiedniego słownictwa.

W Szkole FELBERG szkoliliśmy już specjalistów w takich dziedzinach jak elektronika, energetyka, górnictwo, kanalizacja, lotnictwo, metalurgia, motoryzacja i obróbka metalu. Nieobca jest nam również branża kosmetyków i chemii gospodarczej, spożywcza oraz tytoniowa. Odrębne miejsce zajmuje wojskowość.

W ostatnich latach znacznie wzrosło znaczenie specjalistycznego języka używanego w medycynie i szeroko pojętej opiece nad pacjentami oraz osobami starszymi. Jest oczywiste, że wiąże się to z ogromnymi możliwościami podejmowania pracy zagranicą przez polski personel medyczny. Ze szkoleń językowych chętnie korzystają pielęgniarki. Lekarze często wspólnie z wyspecjalizowanym lektorem przygotowują ważne wystąpienia naukowe na zjazdach i konferencjach.

Przegląd rodzajów szkoleń specjalistycznych, jakie do tej pory prowadziliśmy w filiach Szkoły FELBERG w całej Polsce, ilustruje mapka.

Dariusz Kętla
Autor jest dyrektorem
ds. dydaktyczno-programowych
szkoły FELBERG

 


 
 Pozostałe artykuły:

Sprawdź swój angielski

Londyn mnie oczarował

Narzędzie nie do zastąpienia

Kapitał ludzki - kapitał możliwości

Kilka słów o nas

więcej...Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł