Temat numeru
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Szkoła języków obcych


NAUKA CERTYFIKOWANA
Istotny element kształcenia językowego

Wiele osób uczących się języka obcego stawia sobie pytanie, czy sama nauka języka wystarczy i w jaki sposób można potwierdzić jego znajomość. Odpowiedzią na te pytania jest uzyskanie jednego z wielu proponowanych obecnie międzynarodowych świadectw znajomości języka obcego.

Zbierając materiały do tego artykułu, postanowiłem przeprowadzić minibadanie wśród grupy młodych ludzi w wieku od 19 do 21 lat. Studenci pierwszego roku jednego z kierunków filologicznych na Uniwersytecie Warszawskim – bo do nich zwróciłem się z moim kwestionariuszem – zapytani o posiadane certyfikaty ze znajomości języków obcych (angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego) odpowiedzieli w sposób następujący: - 80 procent posiada certyfikat FCE lub jego odpowiednik w innym języku; - 30 procent posiada certyfikat CAE; - 60 procent zamierza w najbliższej przyszłości (rok lub dwa) przystąpić do egzaminu z zaawansowanej znajomości języka obcego.

Ci sami studenci zapytani o powody, dlaczego posiadanie certyfikatu jest tak istotne, twierdzili, że: – Sama znajomość języka w dzisiejszych czasach już nie wystarcza, potrzebne jest też świadectwo; – Doskonale to wygląda w moim CV; – Certyfikat przekona mojego przyszłego pracodawcę o moich faktycznie posiadanych kwalifikacjach; - – Chcę zdobyć jak najlepszą pracę, a dokument taki może mi pomóc; - – Chcę studiować dalej zagranicą i tego typu świadectwo mi to umożliwi.

Co nam daje certyfikat językowy?
Co można osiągnąć, przystępując do międzynarodowego egzaminu językowego? Przede wszystkim, decydując się na taki krok, podejmujemy świadomą decyzję o kontynuacji podnoszenia naszych kwalifikacji. Decyzja jakże istotna w czasach, kiedy bardzo ważne stały się hasła ustawicznego uczenia się i zdobywania nowych umiejętności. Dla większości zainteresowanych istnieją jednak bardziej doraźne i wymierne korzyści.

Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu znajomości języka to przede wszystkim satysfakcja, nowe perspektywy, a także motywacja do dalszej nauki. Głównym źródłem satysfakcji jest przede wszystkim świadomość, że opanowało się język na odpowiednim poziomie zaawansowania. Satysfakcja ta jest tym bardziej uzasadniona, że nasze umiejętności zostały sprawdzone i poddane weryfikacji przez instytucje o niepodważalnej renomie, doświadczeniu oraz, co zapewne najistotniejsze, kierujące się obiektywnymi kryteriami oceny. Trudno sobie wyobrazić bardziej wiarygodne świadectwo! Nie można również zapomnieć, że satysfakcja ta jest nagrodą za kilkuletni wysiłek, poświęcenie oraz wyrzeczenia mające dla wielu również wymiar finansowy.

Posiadanie certyfikatu językowego stwa-rza także nowe perspektywy. Jeszcze do niedawna zdecydowana większość osób podchodzących np. do egzaminu FCE chciała uzyskać certyfikat zwalniający z egzaminu maturalnego z języka obcego. Wszyscy doskonale pamiętamy dyskusję, jaka rozgorzała na temat uznawania certyfikatów międzynarodowych jako uprawniających do zwolnienia z egzaminu maturalnego. MENiS, kierując się szczytną ideą wyrównywania szans dla wszystkich maturzystów, podjęło bardzo odważną, choć dość kontrowersyjną, decyzję stworzenia własnego systemu oceny kwalifikacji językowych na poziomie maturalnym. Trudno jest oceniać skuteczność tej decyzji w chwili obecnej. Tegoroczni maturzyści mają za sobą dopiero egzaminy próbne, które w przypadku języka angielskiego chyba nie stanowiły większego zaskoczenia, zarówno dla środowiska nauczycielskiego, jak i uczniów. Na ostateczną ocenę dokonanych zmian przyjdzie nam jednak zapewne jeszcze poczekać.

Nie zagłębiając się w tej chwili w rozważania na temat skutków polskich reform edukacyjnych, stanowczo należy stwierdzić, że pozyskanie międzynarodowego certyfikatu znajomości języka nadal posiada swój głęboko uzasadniony sens. Dotyczy to zarówno obecnych lub przyszłych studentów, jak i pracowników decydujących się na pracę w międzynarodowych korporacjach w kraju lub zagranicą. Posiadany certyfikat jest dokumentem umożliwiającym podjęcie studiów w języku angielskim na zagranicznych uczelniach, nie tylko w Europie, lecz także w USA, Kanadzie i Australii. Co jednak ważniejsze, wielu pracodawców, międzynarodowych oraz krajowych, a także wiele instytucji publicznych oraz rządowych, wymaga od swoich przyszłych pracowników np. certyfikatu FCE jako potwierdzenia znajomości języka angielskiego.

Wszyscy – zarówno uczący się, jak i nauczyciele – zdajemy sobie sprawę, jak istotnym elementem w procesie nauczania jest odpowiednia motywacja. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak żmudnym i czasochłonnym procesem jest opanowanie języka obcego. Tym bardziej uczący się potrzebują ustawicznie bodźców, które będą tę motywację podtrzymywać. Niewątpliwie jednym z nich może być pomyślnie zdany międzynarodowy egzamin i uzyskane świadectwo, w sposób obiektywny i niepodważalny potwierdzające posiadane już umiejętności. Motywacja do dalszej nauki jest istotna również, gdy patrzymy na egzaminy językowe perspektywicznie: FCE nie wyznacza kresu naszych możliwość, to tylko dobry początek!

Który certyfikat wybrać?
Odpowiedź na to pytanie stanowi dość poważny dylemat, ze względu na duży zakres dostępnej na rynku edukacyjnym oferty. Ponadto trudno byłoby w tym właśnie miejscu i momencie poddać szczegółowej analizie poszczególne propozycje egzaminów językowych dostępnych w Polsce. Dokonując wyboru kursu przygotowującego oraz egzaminu, należy przede wszystkim zadać sobie podstawowe pytanie: do czego ten certyfikat będzie nam potrzebny?

Egzaminy Cambridge ESOL (Cambridge English for Speakers of Other Languages) należą zapewne do najbardziej popularnych egzaminów międzynarodowych. Kto z uczących się języka angielskiego nie spotkał się i nie potrafi rozpoznać takich skrótów jak FCE, CAE lub CPE? Na uwagę zasługują w tym momencie dwa fakty; mianowicie egzaminy te w Polsce przeprowadzane są z przerwami od 1938 r. oraz, że corocznie na całym świecie przystępuje do nich ok. jednego miliona kandydatów, w tym kilkutysięczna grupa polskich uczniów i studentów. Egzaminy opracowane, organizowane oraz monitorowane przez jeden z najbardziej renomowanych i prestiżowych uniwersytetów na świecie honorowane są przez znaczącą liczbę uniwersytetów, kolegiów oraz pracodawców na całym świecie.

Nie można również w tym miejscu zapomnieć o egzaminach Cambridge IELTS (International English Language Testing System), które skierowane są do osób pragnących uzyskać potwierdzenie swoich kwalifikacji językowych na poziomie zawodowym.

Organizowane przez Londyńską Izbę Handlowo-Przemysłową egzaminy LCCIEB (London Chamber of Commerce & Industry Examinations Board) należą do grupy egzaminów sprawdzających szeroki zakres umiejętności zawodowych. Prowadzone w ramach LCCIEB egzaminy językowe stanowią doskonały przykład egzaminów sprawdzających kwalifikacje językowe na poziomie profesjonalnym. Uznawane są przez wiele uczelni zagranicznych, w tym również w Polsce, a co najistotniejsze cieszą się uznaniem wśród licznych pracodawców. Materiały kursowe oraz egzaminacyjne opracowane we współpracy z organizacjami pracodawców stanowią doskonałe narzędzie sprawdzające praktyczne umiejętności.

Szeroką gamę egzaminów zawodowych, w tym również językowych, znaleźć można w ofercie City & Guilds Pitman Qualifications. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj zapewne egzamin EBC (English for Business Communication), który pozwala na ocenę umiejętności posługiwania się językiem angielskim w celach zawodowych, a zwłaszcza umiejętności czytania i pisania w business communication.

Wypada również wspomnieć o amerykańskim egzaminie językowym TOEFL (Test of English as a Foreign Language) przeprowadzanym przez placówki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych na całym świecie. Egzamin ten skierowany jest zasadniczo do kandydatów pragnących podjąć studia na uczelniach anglojęzycznych, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak wspomniane powyżej systemy egzaminacyjne certyfikat TOEFL uznawany jest również przez instytucje międzynarodowe oraz rządowe na całym świecie jako potwierdzający znajomość języka angielskiego oraz, co może stanowić jego dodatkową zaletę, jako certyfikat uznawany przez programy stypendialne.

Rada Europy z siedzibą w Strasburgu od paru lat zajmuje się promocją europejskiego systemu wspólnych wytycznych opisujących kształcenie językowe (Common European Framework). U podstaw całego tego systemu certyfikacji znalazła się nadrzędna idea umacniania jedności kontynentu europejskiego, a także wspieranie porozumienia między narodami o różnych językach i kulturach. Praktycznie wszystkie organizacje prowadzące egzaminy językowe przyjęły zaproponowaną w tym systemie zunifikowaną skalę poziomów biegłości językowej. Na ich bazie opracowane zostały np. The European Language Certificates (TELC).

Certyfikaty językowe w Szkole FELBERG
Sieć szkół językowych FELBERG od wielu lat znajduje się w czołówce szkół językowych w Polsce nie tylko propagujących międzynarodowe egzaminy językowe, lecz także proponujących swoim klientom bogatą ofertę merytorycznie opracowanych i fachowo prowadzonych egzaminacyjnych kursów językowych. Dzięki właśnie takiemu profesjonalnemu podejściu w latach 1992-2004 imponująca liczba 3250 słuchaczy Szkoły FELBERG w całym kraju uzyskała certyfikaty egzaminów Cambridge ESOL. Zapewne również dzięki tego typu osiągnięciom FELBERG od paru lat zajmuje jedno z czołowych miejsc w rankingu szkół językowych tygodnika „Newsweek”, a w tym roku szkolnym wygrał ten ranking w skali ogólnopolskiej.

Godny odnotowania jest również fakt, że w 1995 r. Szkoła FELBERG stała się centrum egzaminacyjnym LCCIEB, a organizowane przez nią egzaminy English for Business (EFB) cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów szkół ekonomicznych, a także licznych pracodawców.

Szkoła FELBERG ma w swej ofercie wiele kursów przygotowujących do egzaminów LCCIEB, proponując swoim klientom opracowanie programów biorących pod uwagę indywidualne potrzeby zamawiających, a także uwzględniających wymagania egzaminacyjne. Dodatkowym atutem jest to, że kursy te mogą być prowadzone we wszystkich filiach Szkoły lub w siedzibie firmy zamawiającej na terenie całego kraju. Ponadto cztery razy w roku organizowane są bezpośrednio przez Szkołę FELBERG sesje egzaminacyjne EFB.

Rezultatem właśnie takiego podejścia do świadczonych przez Szkołę FELBERG usług edukacyjnych jest choćby sama liczba 1108 słuchaczy, którzy w latach 1995-2004 pomyślnie zdali egzaminy LCCIEB. Wśród nich jest osoba nagrodzona „Złotym medalem LCCIEB” za najwyższą notę uzyskaną wśród uczestników egzaminu EFB 2 w Polsce.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, FELBERG prowadzi we wszystkich swoich 17 filiach w kraju zapisy na sesje egzaminacyjne certyfikatów międzynarodowych, w tym przede wszystkim dla osób zainteresowanych uzyskaniem świadectwa Cambridge ESOL oraz LCCIEB.

W ofercie szkoły znajdują się również kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych z takich języków jak niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski oraz rosyjski.

Reasumując, należy stwierdzić, że coraz trudniej lub wręcz niemożliwe jest wyobrazić sobie, by uczenie się języków obcych pozostawało „sztuką dla sztuki”. Już od dawna, podejmując decyzję, by zapisać się na kurs językowy, kierują nami zgoła inne pobudki: zdanie do dobrej szkoły średniej, dostanie się na upragniony kierunek studiów (w Polsce, a może i zagranicą), a przede wszystkim, co może jest obecnie najistotniejsze, pozyskanie atrakcyjnej pracy. Jeszcze trudniejsze zapewne wydaje się zrealizowanie właśnie tych naszych marzeń, w czasach tak wszechobecnej i ostrej konkurencji, bez posiadania międzynarodowego certyfikatu językowego.

Wojciech Drajerczak
filia Warszawa Platynowa
 

 Pozostałe artykuły:

Sprawdź swój angielski

Londyn mnie oczarował

Narzędzie nie do zastąpienia

Kapitał ludzki - kapitał możliwości

Kilka słów o nas

więcej...Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł