Temat numeru
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Szkoła języków obcych


Polski dla obcokrajowców
Chrząszcz brzmi w trzcinie

Prawdopodobnie tak trudnego łamańca słownego – jak ten zawarty w tytule artykułu – nikt nie będzie wymagał od studenta Norwega czy prezesa firmy z Niemiec, ale niewątpliwie jego bezbłędne powtórzenie może wywołać aplauz w trakcie spotkania towarzyskiego.

W ostatnich latach, wraz z napływem do Polski obcego kapitału oraz wzrostem popularności polskich uczelni wśród zagranicznej młodzieży, zwiększyło się wśród cudzoziemców zapotrzebowanie na naukę języka polskiego. Okazuje się, że pomimo pewnych trudności można nauczyć się władać naszym językiem i wykorzystywać tę umiejętność m.in. w pracy zawodowej. Jednym z obcokrajowców, który podjął wyzwanie perfekcyjnego opanowania polskiego, jest niemiecki satyryk i aktor Steffen Möller. Wprawdzie zajęło mu to kilka lat, ale za to ze znakomitym efektem.

Opanowanie mowy polskiej staje się coraz bardziej potrzebne nie tylko w kontaktach towarzyskich, ale jako wymóg formalny w firmie czy na uczelni. Wprawdzie obecnie nie ma przepisów, które nakładałyby obowiązek legitymowania się certyfikatem z języka polskiego przy naborze na wyższe uczelnie, ale... Przykładowo cudzoziemcy-studenci medy-cyny mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach z języka polskiego, mimo iż niepisaną zasadą w czasie zajęć jest mówienie po angielsku.

Biegłą znajomością naszego języka będą się natomiast musieli wykazać, w najbliższych latach, obcokrajowcy zasiadający w zarządach polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Ponadto znajomość polskiego będzie musiała być potwierdzona egzaminem państwowym. W tym przypadku jest to wymóg formalny określony ustawą.

Dzięki najnowszym zmianom w Ustawie o języku polskim od 2004 r. cudzoziemcy oraz obywatele polscy na stałe zamieszkali zagranicą mają możliwość zdawania egzaminu z języka polskiego według nowych standardów, według których sprawdzana jest biegłość w posługiwaniu się językiem polskim jako obcym.

System poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego został uruchomiony w odpowiedzi na zapotrzebowanie instytucji i osób fizycznych oraz jako sposób dostosowania do systemu przyjętego w krajach Unii Europejskiej.

Egzamin z języka polskiego jest płatny i kosztuje – w zależności od poziomu – od 60 do 100 euro. Wybór poziomu należy do kandydata – ma on możliwość zdawania egzaminu na trzech poziomach.

Egzamin składa się z dwóch części – ustnej i pisemnej. Część pisemna trwa blisko cztery godziny i sprawdza: poprawność gramatyczną, rozumienie tekstów, rozumienie ze słuchu i pisanie. Część ustna trwa co najmniej 15 minut. Osoba, która nie zda egzaminu, ma możliwość ponownego przystąpienia do niego, po rocznej przerwie.

Zanim jednak zainteresowany stanie przed komisją egzaminacyjną, musi nauczyć się posługiwania językiem polskim. Szkoła FELBERG przygotowała ofertę dla obcokrajowców, którzy z Polską związali się zawodowo, studiują lub pragną poznać podstawy języka, przybywając w celach turystycznych.

W zależności od celu nauki proponujemy szkolenia indywidualne lub w małych 2-5-osobowych grupach w siedzibie Szkoły FELBERG lub u klienta. Zajęcia mogą mieć charakter regularny i odbywać się z częstotliwością 2 spotkań w tygodniu lub intensywny, do 5 spotkań w tygodniu.

Kadra lektorska rekrutuje się spośród absolwentów uniwersytetów, których osobowość pozwala na łatwe nawiązanie kontaktu z uczącymi się, a ich szeroka wiedza ogólna oraz zainteresowania umożliwią zapoznanie słuchaczy z historią, kulturą, tradycją, polityką i gospodarką Polski. Lektorzy znają przynajmniej jeden język obcy, jak również przeszkoleni są na kursie metodycznym nauczania języka polskiego jako obcego.

W nauczaniu kładziemy szczególny nacisk na komunikowanie się, natomiast zagadnienia gramatyczne wprowadzane są w sposób praktyczny, w nawiązaniu do sytuacji życia codziennego czy zawodowego. Tak też dobierany jest zakres słownictwa. Każdy słuchacz indywidualny lub grupowy (firma) uczony jest według sprofilowanego programu, który jest konstruowany po analizie specyficznych potrzeb klienta.

Jednym z ostatnich projektów szkoleniowych było przygotowanie programu nauczania i przeprowadzenie kursów języka polskiego przez filię Szkoły FELBERG w Gdyni dla studentów obcokrajowców Akademii Medycznej w Gdańsku.

Oprócz kursów stacjonarnych istnieje możliwość intensywnej nauki polskiego w trak-cie sesji wyjazdowych, połączonych z atrakcjami turystycznymi i rekreacyjnymi. Szkolenie odbywa się wówczas w Centrum Edukacji FELBERG w Chyliczkach koło Warszawy. Centrum dysponuje salą konferencyjną dla 30 osób, salami kominkową i klubową, profesjonalnym wyposażeniem oraz 24 miejscami noclegowymi w pokojach 1-2-osobowych. Program turystyczny i kulturalny oraz nauka języka polskiego przygotowywane są na indywidualne zamówienia. Możemy również zaproponować specjalny program dla rodzin naszych słuchaczy.

Sesje wyjazdowe organizowane na każdym poziomie zaawansowania to znakomita okazja intensywnej nauki języka, zaś trening językowy w połączeniu z koniecznością porozumiewania się po polsku we wszystkich sytuacjach daje wymierne i szybkie efekty.

Oprócz oferty Centrum Edukacji w Chy-liczkach możemy zorganizować sesje wyjazdowe połączone z nauką języka polskiego również w wielu innych ciekawych turystycznie miejscach Polski.

Ponadto w czasie wakacji letnich dla dzieci cudzoziemców stwarzamy możliwość uczestniczenia w koloniach i obozach na terenie Polski. Uczestnictwo w takich imprezach to oprócz poznawania atrakcji turystycznych naszego pięknego kraju i nauki języka polskiego również znakomita okazja do kontaktów z rówieśnikami.

Bożena Szumacher
oddział Szkoły FELBERG w Gdyni
 

 Pozostałe artykuły:

Sprawdź swój angielski

Londyn mnie oczarował

Narzędzie nie do zastąpienia

Kapitał ludzki - kapitał możliwości

Kilka słów o nas

więcej...Polish
for
foreigners
Mastering Polish becomes desirable in business, academia and social contacts. Fluency in our language may be expected from foreign students and managers of some Polish companies. In some cases you may be required to take a nationally recognised examination. These cost up to 100 euros, with three different levels available.

Felberg offers courses of Polish in small groups with trainers qualified to teach Polish as a foreign language. Emphasis is put on communication.
Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł