Temat numeru
Szkoła języków obcych
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Enjoy & Learn


Pomysły na lekcję
Kolorowy angielski

Kolory towarzyszą nauce języka angielskiego od samego początku. Nazwy kolorów są często pierwszymi słowami wypowiedzianymi w języku obcym. I tak jak w plastyce kolor wyraża emocje, tak color idioms czynią wypowiedź interesującą. W języku ojczystym – literackim i potocznym – posługujemy się kolorowymi zwrotami (por. np. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz: „wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem”), nie pomijajmy więc kolorów w nauce języka obcego.

I can dance a rainbow

Naturalną potrzebą małego dziecka jest ruch, ciągła aktywność. Kolory tęczy śpiewane po angielsku, paski kolorowych skrawków materiału bądź bibułki wirujące w powietrzu stworzą grę ruchową (pląs), która uczy i bawi. Dzieci ćwiczą rozpoznawanie wyrazów oznaczających kolory oraz koordynację słuchowo- -ruchową (angielska nazwa koloru i odpowiadający jej kolorowy pasek).

I can paint a rainbow

Najmłodsi uczniowie poznają otaczający świat wszystkimi zmysłami, są bardzo kreatywni i zwykle z ogromnym entuzjazmem uczestniczą w twórczych poszukiwaniach. W ramach zajęć języka angielskiego mogą mieszać kolory i nazywać wyniki swoich eksperymentów. Efektem projektu językowo-plastycznego będzie namalowana tęcza z prawidłowym układem kolorów. Nauczyciel integruje język (angielskie nazwy kolorów) i treść (elementy środowiska przyrodniczego – tęcza).

Colors and CLIL

Content and Language Integrated Learning to metoda nauczania zalecana w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Szczególnie dobrze sprawdza się w starszych klasach szkoły podstawowej i w gimnazjum. Uczniowie, opracowując krótkie teksty związane z programem nauczania (curricular cuts), poznają język świata nauki (primary colors, spectrum, prism etc.) i jednocześnie są w stanie opisać procesy zachodzące w przyrodzie. Kolory pomagają utrwalać treści poznane na lekcjach geografii. Angielskie nazwy państw i narodowości są wspaniałą okazją do spojrzenia na mapę świata i przypomnienia narodowych flag poszczególnych państw. Historia powstawania flag Zjednoczonego Królestwa (the Union Jack) i Stanów Zjednoczonych (the Stars and Stripes) pomaga uczniom zrozumieć złożone procesy historyczne.

Find out your color personality

Młodzież i dorośli z zapałem czytają angielskie teksty z pogranicza psychologii i socjologii, przy okazji utrwalając słownictwo związane z typem osobowości (adjectives of personality). Traktując z przymrużeniem oka wyniki psychozabawy, wzbogacają zasób słów, nazywając poszczególne odcienie barw.

Color idioms

Poziom upper-intermediate i advanced pozwala na poznanie istoty języka angielskiego z jednoczesnym położeniem nacisku na podobieństwa i różnice kulturowe. Każdy z uczestników kursu jest „odpowiedzialny” za inny kolor i dzieli się swoją wiedzą z pozostałymi.

Be a language painter and color poet

Punktem wyjścia jest paleta barw, uczestnicy zabawy nie mogą jednak używać nazw kolorów, lecz tylko ich poetyckich odpowiedników. Kreatywność nie zna granic, zamiast yellow pojawia się sunny dust, sunbeam, vanilla cream, cornfield czy sandy beach. Warto zachęcić słuchaczy do stworzenia krótkich form poetyckich, a efekt będzie znakomity.

EXERCISES

I. Solve the puzzle.
Which color is connected with the idea?
1. young and inexperienced _ (_) _ _ _
2. having money _ _ (_) _ _
3. soldiers’ uniforms _ _ _ _ (_)
4. good health _ _ (_) _
5. sudden and unexpected (_) _ _ _
6. a dandelion _ _ _ _ (_) _
7. the cliffs of Dover (_) _ _ _ _

Solution: _ _ _ _ _ _ _

II. Complete the sentences with the correct form of the given words.
lose clash suit go fast run pass show

1. He didn’t _______________ his true colors until they made him chairman.
2. I think navy blue and white ____________ ______ well together.
3. The bright purple and the orange ________ ________ a bit.
4. Are your jeans color _____________?
5. Can I put this red skirt in with a white wash, or will it __________ ?
6. I’d prefer to wear blue – red doesn’t really _____________ me.
7. They both ______________ with flying colors.
8. When paper gets old it _______________ its color.

III. Choose the correct answer.
1. hoist your colors to the mast
a) to dress in bright colors
b) to tell people what your opinion is on a subject
c) to start a journey

2. out of the blue
a) suddenly; without being expected
b) feeling sad or depressed
c) slightly blue

3. catch somebody red-handed
a) to suffer an injury to the hands that is caused by very low temperature
b) to find somebody just as he/she is doing something wrong
c) to be very busy so that you cannot do anything else

4. off color
a) angry
b) slightly ill
c) happy

5. white horse
a) a harmless lie
b) a wave at sea with a white top
c) a person in a competition about whom little is known and who surprises others by winning

6. browned-off
a) annoyed and discouraged
b) sad
c) feeling slightly ill

7. somber
a) dark in a way that seems suitable for a serious occasion
b) bright in a way that looks exciting
c) like white with a small amount of color mixed in

8. garish
a) pale in a soft and attractive way
b) very brightly colored, especially in a way that you think does not look attractive
c) one of the different types of a particular color

9. black magic
a) magic that is intended to achieve something good
b) people communicate with evil spirits and use evil powers
c) threats to persuade a person or government to do what you want

10. black out
a) to make a place dark by turning off all the lights
b) a temporary reduction of electric power in an area
c) a situation in which money is spent without bringing any benefits

11. in the red
a) with money in your bank account, or with more money that you owe
b) with more money being spent than there is available
c) to feel very unhappy because you wish you had something that someone else has

12. brown-bag
a) a chocolate cake usually with nuts in it
b) a friendly little fairy
c) to bring one’s lunch to work

13. once in a blue moon
a) happening in a way that is sudden and unexpected
b) very rarely
c) feeling rather sad

14. in the pink
a) testing out new ideas and not practical or making money
b) in perfect health
c) embarrassed or ashamed of something

15. magenta
a) dark purplish red
b) dark red-brown
c) bright yellow-green

IV. Decide whether the following sentences are true (T) or false (F).
1. An off-color joke or remark is rude or offensive.
2. The White Pages is a large book containing the telephone numbers and addresses of businesses and organizations in a particular area.
3. Somebody’s true colors–someone’s real personality, especially when it has unpleasant or bad qualities.
4. Blue-collar workers work in offices rather than doing physical labor.
5. A white elephant–something that is useless and unwanted, esp. something that is big and/or costs a lot of money.
6. Gaudy–used for describing something that is pale because it has been washed a lot.
7. Color-blind–having a medical condition which means you are not able to see the difference between some colors.
8. Colorless–does not lose its color when you wash it.
9. Colorant–substance used for giving something a different color.
10. Primary colors–the complete range of colors into which light can be separated when it passes through a prism.

Elżbieta Zatorska
FELBERG branch in Łódź
 

With flying colors – answers
I. Solution: RAINBOW
1. green, 2. black, 3. khaki, 4. pink, 5. blue, 6. yellow, 7. white

II. 1. show, 2. go, 3. clash, 4. fast, 5. run, 6. suit, 7. passed, 8. loses

III. 1. b), 2. a), 3. b), 4. b), 5. b), 6. a), 7. a), 8. b), 9. b), 10. a), 11. b), 12. c), 13. b), 14 b), 15. a)

IV. 1. T, 2. F (The Yellow Pages), 3. T, 4. F (White-collar), 5. T, 6. F (Faded), 7. T, 8. F (Colorfast), 9. T, 10. F (Spectrum)
 
 Pozostałe artykuły:

Caspar Tende in Poland

Juicy English, Fruitful English

The two Cambridges and the Ivy League

My Adventure at Harvard

My Hawaii

więcej...Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł