Szkoła języków obcych
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Temat numeru


Praca i praktyka
Zdobywamy doświadczenie za granicą

Wejście Polski do Unii Europejskiej zwiększyło szanse Polaków na podjęcie pracy na Zachodzie. I chociaż nadal czekamy na otwarcie się wszystkich rynków europejskich, to jednak wiele krajów już pozbyło się obaw i zdecydowało zatrudnić polskich pracowników.

Najważniejszą barierą do pokonania dla szukających pracy poza granicami Polski jest znajomość języka obcego. Zdążyliśmy już odnotować sporą liczbę powracających, rozgoryczonych Polaków, którzy myśleli, że zagraniczni pracodawcy czekają na tańszą siłę roboczą i będą zatrudniać również bez znajomości języka. Jednak konkurencja na rynku pracy okazała się tak duża, że pracodawcy wybierają w pierwszej kolejności tych, z którymi mogą się porozumieć. Warto o tym wiedzieć przed wyjazdem.

Przy poszukiwaniu pracy bardzo pomocne jest work experience – doświadczenie zawodowe. Dlatego warto jeszcze przed wyjazdem postarać się o świadectwa z miejsc pracy, certyfikaty i referencje. Powinniśmy je przetłumaczyć na język obcy. W Polsce tłumaczenie jest tańsze niż zagranicą. Należy też przygotować sobie CV ze zdjęciem i list motywacyjny w języku kraju, w którym zamierzamy pracować. Udając się do krajów europejskich, należy pamiętać, by zabrać ze sobą przynajmniej odpowiedni formularz ubezpieczeniowy z NFZ (warto jest się dodatkowo ubezpieczyć od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, gdyż dopiero te dwie formy, jako całość, dają gwarancję bezpłatnego leczenia).

Firma FELBERG nie jest biurem pośrednictwa pracy, ale ma za to w swojej ofercie kursy językowe połączone z możliwością podjęcia legalnej pracy. Zaletą tych kursów jest spokojne, bezstresowe przygotowanie się do podjęcia pracy – od pierwszej chwili załatwione jest zakwaterowanie, na kursie języka szlifowane jest słownictwo związane z pracą, symulacja rozmów kwalifikacyjnych, poza tym jest czas na nawiązanie i szukanie nowych kontaktów. W trakcie wybranych kursów przeprowadzane są prawdziwe rozmowy kwalifikacyjne i podpisanie kontraktu.

Program jest przeznaczony dla tych, którzy pragną doskonalić język zawodowy w życiu codziennym, w środowisku pracy. Praca (nieodpłatna) związana jest z wykształ- ceniem uczestnika. Program to połączenie kilkutygodniowego kursu języka i praktyki w wybranym sektorze gospodarki. Uczestnik traktowany jest jak członek zespołu w zakładzie pracy, w którym rozwija swój potencjał zawodowy. Główne wymagania: poziom znajomości języka obcego minimum średnio zaawansowany i wyższy, CV i list motywacyjny, czasem również status studenta, wiek: 18-35 lat. Program dostępny jest w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, USA, Kanadzie, Hiszpanii, Francji, Niemczech.

WIELKA BRYTANIA
Rynek pracy udostępniony jest dla Polaków bez ograniczeń. Pracy można szukać samemu, przez pośrednictwo w polskich urzędach pracy lub na miejscu. Podejmujący pracę musi uzyskać numer ubezpieczenia społecznego w lokalnym biurze Departamentu Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions). Po znalezieniu pracy w ciągu 30 dni należy się zarejestrować w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Home Office), wysyłając wniosek wraz z opłatą w wysokości 50 funtów (tylko przy pierwszej rejestracji) i umową od pracodawcy. Najniższe krajowe wynagrodzenie (od 1 września 2004 r.) dla pracowników pomiędzy 18.-21. rokiem życia wynosi 4,10 funta za godzinę, dla starszych – 4,85 funta za godzinę pracy. Z reguły pracodawcy wymagają 37,5-godzinnego czasu pracy na tydzień.

Przykładowy kurs języka angielskiego w Londynie i praca w pełnym wymiarze godzin w Anglii, Szkocji lub Irlandii: - 2-4-tygodniowy intensywny kurs języka angielskiego, przygotowujący do podjęcia pracy i odpłatna praca na minimum 3 miesiące (z możliwością przedłużenia nawet do roku); gwarantowane najniższe wynagrodzenie krajowe; - branże: hotelarstwo, catering, przemysł turystyczny, prace biurowe; - główne wymagania: poziom znajomości języka angielskiego minimum średnio zaawansowany i wyższy, referencje w języku angielskim, CV i list motywacyjny, ukończone 18 lat.

Praca w charakterze au pair (opiekunki do dziecka): Ø opiekunka mieszka wraz z rodziną, u której pracuje; Ø praca w wymiarze 5-6 godzin dziennie, nie więcej niż 5 dni w tygodniu; - rodzina jest zobowiązana do umożliwienia opiekunce uczęszczania na kurs językowy lub do innej szkoły (2 razy 3 lekcje w tygodniu), płatny dodatkowo; - praca trwa od 6 miesięcy do roku; - za swoją pracę uczestnik otrzymuje kieszonkowe; Ø główne wymagania: znajomość języka na poziomie minimum średnio zaawansowanym, zaświadczenie o niekaralności, od lekarza o dobrym stanie zdrowia, świadectwa szkolne i referencje; - wiek 19-26 lat, z reguły kobiety bezdzietne i stanu wolnego, które są w stanie utrzymać się samodzielnie w trakcie pobytu zagranicą bez podejmowania innej pracy niż au pair.

IRLANDIA
Rynek pracy udostępniony jest dla Polaków bez ograniczeń. Nie jest potrzebne pozwolenie na pracę. Przy pobycie dłuższym niż 3 miesiące wymagane jest pozwolenie na pobyt. Podejmując pracę, należy w lokalnym Biurze Świadczeń Społecznych (Social Welfare Office) uzyskać numer PPS (Personal Public Service), niezbędny przy kontaktach z instytucjami ubezpieczenia społecznego, urzędem skarbowym itp. Minimalna stawka płacowa (od 1 lutego 2004 r.) wynosi 7 euro za godzinę pracy.

Przykładowy kurs angielskiego w Dublinie i praca w pełnym wymiarze godzin: - 2-4-tygodniowy intensywny kurs języka angielskiego, przygotowujący do podjęcia pracy i odpłatna praca na minimum 3 miesiące (z możliwością przedłużenia nawet do roku); gwarantowane najniższe wynagrodzenie krajowe; - branże: hotelarstwo, sklepy, puby, restauracje; - główne wymagania: poziom znajomości jezyka angielskiego minimum średnio zaawan- sowany i wyższy, doświadczenie w branży, CV i list motywacyjny, ukończone 18 lat.

HISZPANIA
Na podstawie umowy o pracę Polak musi uzyskać pozwolenie na pracę. Planujący pracować dłużej niż 6 miesięcy muszą ubiegać się o wizę.

Dla osób znających język hiszpański na poziomie średnio zaawansowanym Biuro Turystyki FELBERG ma ofertę pracy w pełnym wymiarze godzin (40-45 godzin tygodniowo) w hotelarstwie: - praca: 2-3 miesiące w okresie letnim i zimowym; - praca nie będzie przebiegać na jednym stanowisku, pracownik będzie przenoszony do różnych działów; - wynagrodzenie: 360-500 euro miesięcznie; - wyżywienie i zakwaterowanie gwarantowane przez hotel; - główne wymagania: wiek od 18 lat, rekomendacje, CV i list motywacyjny.

FRANCJA
Polaków obowiązuje pozwolenie na pracę. Aby ją podjąć, należy posiadać karty: pobytu i pracy.

Praca w pełnym wymiarze godzin w hotelarstwie: - hotele 2-3-gwiazdkowe na terenie całej Francji (bez możliwości wyboru przez uczestnika); - program składa się z dwóch części: 8 tygodni szkolenia w hotelu na wszystkich etapach (kuchnia, restauracja, zakwaterowanie, recepcja, księgowość) oraz właściwa praca, której długość może wynosić nawet 4 miesiące; - wynagrodzenie: 90 euro tygodniowo, plus zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu; - główne wymagania: poziom znajomości języka francuskiego minimum średnio zaawansowany i wyższy, CV i list motywacyjny, status studenta, doświadczenie w branży; - wiek 18-28 lat.

NIEMCY
W Niemczech dostępna jest praca sezonowa do 3 miesięcy, w wytypowanych działach gospodarki, np. rolnictwo, gastronomia, hotelarstwo. Studenci w wieku 18-30 lat, z dobrą znajomością języka niemieckiego, mogą wystąpić z wnioskiem o wakacyjną pracę do polskich urzędów wojewódzkich (nie ma ustanowionego limitu osób).

Praca w charakterze au pair (opiekunki do dziecka): - praca w wymiarze 30 godzin tygodniowo; - rodzina jest zobowiązana do umożliwienia opiekunce uczęszczania na kurs językowy lub do innej szkoły, płatny dodatkowo; - praca trwa od 6 miesięcy do roku; - za swoją pracę uczestnik otrzymuje kieszonkowe w wysokości 205 euro miesięcznie; - główne wymagania: znajomość języka na poziomie minimum średnio zaawansowanym, zaświadczenie od lekarza o dobrym stanie zdrowia, świadectwa szkolne i referencje; - wiek 18-24 lata.

AUSTRALIA
Wyjazd na podstawie wizy studenckiej jest przyznawany w przypadku każdego kursu dłuższego niż 3 miesiące, który uzyskał rządową akredytację na przyjmowanie studentów zagranicznych (kursy CRICOS).

Polacy podejmujący studia, kursy szkoleniowe i języka angielskiego na pobyt dłuższy niż 3 miesiące z reguły otrzymują pozwolenie na pracę. Mogą się o nie ubiegać zaraz po przybyciu do Australii (wniosek kosztuje 50 dolarów australijskich). Po otrzymaniu pozwolenia mogą pracować do 20 godzin tygodniowo w czasie trwania semestru oraz bez ograniczeń w trakcie wakacji i przerw semestralnych. Nie ma ograniczeń co do rodzaju wykonywanej pracy. Stopa bezrobocia wynosi tylko 6 procent i w wielu branżach jest dużo wolnych miejsc pracy.

NOWA ZELANDIA
Od 1 kwietnia 2005 r. Polacy mogą wyjeżdżać na okres do 3 miesięcy bez wiz. Dłuższe pobyty wymagają wizy i zezwolenia na pracę.

Przykładowy kurs języka angielskiego i praca: - dla Polaków przyjeżdżających do Nowej Zelandii na 3-miesięczny kurs języka angielskiego w Auckland mamy po jego ukończeniu ofertę pracy na farmach na Wyspie Południowej; - wynagrodzenie: 11 dolarów nowozelandzkich za godzinę pracy; - na miejscu można przedłużyć wizę do 9 miesięcy, a farmerzy pomagają przy zamianie wizy z turystycznej na pracowniczą.

Elżbieta Soudani
kierownik Biura Turystyki FELBERG
 

 Pozostałe artykuły:

Powiedzieli nam

Znajomy z kursu

Kadra lektorska pracująca z dorosłymi

Edukacja językowa osób dorosłych

Już na zawsze z nami

więcej...Szczegółowa oferta Biura Turystyki FELBERG dostępna jest we wszystkich filiach szkoły oraz w internecie pod adresem: www.felberg.pl
Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł