Szkoła języków obcych
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Temat numeru


Materiały typu teacher's book i resource pack
Niezbędne pomoce w pracy nauczyciela

Obecnie wszystkie dobre podręczniki renomowanych wydawnictw to tzw. zestawy, które składają się z właściwego podręcznika („student’s book”), zeszytu ćwiczeń („workbook”) oraz książki nauczyciela („teacher’s book”) z rozkładem lekcji, odpowiedziami do zadań oraz dodatkowymi testami i ćwiczeniami. Do tego zestawu niektóre wydawnictwa – np. Macmillan – dodają jeszcze jedną książkę typu „resource pack”, zawierającą bank pomysłów na urozmaicanie zajęć. Wszyscy pamiętamy serię „Reward” bardzo dobrze ocenianą przez wielu nauczycieli właśnie ze względu na doskonale opracowany „resource pack”. Możliwości jest więcej – możemy jeszcze otrzymać dodatkowe materiały do słuchania, tzw. „student’s cassettes”, oraz książeczki z testami – „test booklets”.

Przydatność materiałów zebranych w pomocach dydaktycznych typu teacher’s book i resource pack w pracy nauczyciela jest ogromna. Nie chodzi tu tylko o wzbogacanie materiału podręcznikowego, lecz także o nadanie pracy na lekcji interesującego charakteru – gra, praca w parach lub w grupach itp. Takie formy zajęć urozmaicają nierzadko nieco nudny i jednostajny tok lekcji narzucony przez podręcznik. Są one bardzo dobrym czynnikiem motywującym uczniów do większego zaangażowania i stymulującym ich pracę.

Chciałbym tutaj jako przykład podać podręcznik wydawnictwa Oxford z serii „English File”, który w swojej najnowszej wersji zaopatrzony jest w teacher’s book, będący zarazem typową książką nauczyciela i pozycją typu resource pack. Autorzy, Clive Oxenden i Christina Latham-Koenig, przygotowali bogaty materiał, który – jak sugerują – można wykorzystać według potrzeb uczących się oraz dostępnego na lekcji czasu. Różnorodne w formie propozycje dydaktyczno-metodyczne opatrzono nagłówkiem Writing lub Revise & Check, oprócz nich przygotowano ponad 80 stron materiału specjalnie przeznaczonego do kopiowania (photocopiable material) oraz Extra Self-study Support na Multi-ROM-ie i na stronie internetowej poświęconej książce.

No właśnie, dużo współczesnych podręczników ma odniesienia do swoich stron internetowych, gdzie w sposób interaktywny możemy poszerzyć treści podręcznikowe (serie: „English File” lub „Gold”).

Książka nauczyciela sugeruje także różnorodne sposoby użycia materiału dydaktycznego, tak aby był on należycie dostosowany do rzeczywistego poziomu grupy. W książce nauczyciela do serii „New English File” znajdziemy banki gramatyczne (grammar banks), banki słów (vocabulary banks) oraz część referencyjną, w której uczący może sprawdzić symbole fonetyczne i zobaczyć podstawowe wzory wymowy (sound bank). Ponadto książka zawiera bogaty materiał do ćwiczeń kształtujących umiejętność poprawnego pod względem fonetycznym i akcentowym wypowiadania się. Przygotowano też znakomity materiał do słuchania w postaci piosenek. Na końcu podano testy, które sprawdzają umiejętność pisania, czytania, oraz tzw. Revise & Check.

Książka nauczyciela nie tylko wzbogaca materiał podręcznikowy, lecz także zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące przebiegu zajęć. Plany lekcji obejmują między innymi: wprowadzenie oraz materiały wzbogacające tok zajęć (extra challenge, extra idea oraz extra support). Dodatkowo nauczyciel otrzymuje klucz do wszystkich zadań i kompletne teksty ćwiczeń do słuchania.

Wszystko to stanowi świet ny materiał pomocniczy, bez którego ani nauczyciel, ani uczniowie nie odczuliby pełnego profesjonalizmu nauczania oraz płynącej z niego radości.

Chrsitina Latham-Koenig, z którą prywatnie koresponduję, napisała w jednym z maili: Learn life, learn a language, enjoy it. That is exactly how I see teaching English. Dlatego wzbogacanie podręcznika o tak różnorodny materiał – jak piosenki, zabawne ćwiczenia typu pair work oraz extra challenge – jest niezwykle stymulujące dla całego procesu nauczania, i to zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Dzięki temu wszystkim chce się aktywnie i efektywnie uczyć.

Oczywiście, korzystając z po mocy typu resource pack i teacher’s book, musimy pamiętać o charakterze nauczania. Na przykład Market Leader – znakomity podręcznik do nauczania business English – spełnia swoje zadanie głównie jako resource book. Zamieszczono w nim znakomite teksty (z tzw. text bank) z oznaczonym poziomem trudności oraz dział o nazwie resource bank. W książce tej znajdziemy również dialogi typu role-play, aktywności zwane revising and revisiting, uzupełniające materiał książkowy, oraz ćwiczenia typu one-to-one, w których rolę w interakcji może śmiało podjąć nauczyciel.

Z kolei książka nauczyciela do CAE Gold jest zbiorem sugestii i rad do poprowadzenia lekcji w sposób ciekawy i jednocześnie wymagający. Są w niej podane wszystkie możliwe rozwiązania i odpowiedzi. Uwagę zwracają tzw. alternative procedures, spośród których nauczyciel może wybierać metody na pogłębianie zagadnienia. Ważną rolę odgrywa w książce informacja opatrzona nagłówkiem background information, wyjaśniając zastosowanie rysunków wprowadzonych w poszczególnych częściach. Nowością są częste odniesienia do stron internetowych, przez które uczeń może poszerzać zakres tematyczny swojej wiedzy. Książkę kończy bank 15 testów.

Nauczycielom nie trzeba chyba rekomendować takich pozycji wydawniczych jak teacher’s book czy resource book, ponieważ to właśnie one stanowią nieodzowną pomoc i dają impuls do nauczania, które dzięki zgromadzonemu w tych książkach materiałowi staje się przyjemnością, a nie smutnym obowiązkiem. Teacher’s book i resource book to nasi przyjaciele, którzy wyciągają do nas pomocną dłoń i zarazem dyskretnie czuwają nad „bezbłędnością” naszego nauczania. So every time you get hold of a new English textbook get a deep plunge into the Teacher’s book first.

Piotr Flieger
zastępca dyrektora ds. metodyki i nauczania
filii FELBERG w Lublinie.

 

 Pozostałe artykuły:

Powiedzieli nam

Znajomy z kursu

Kadra lektorska pracująca z dorosłymi

Edukacja językowa osób dorosłych

Już na zawsze z nami

więcej...Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł