Szkoła języków obcych
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Temat numeru


Najczęściej zadawane pytania

TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) to amerykański test potwierdzający znajomość języka angielskiego dla kandydatów na studia w Stanach Zjednoczonych i innych krajach świata, w których językiem wykładowym jest angielski.

Kto zdaje egzamin

TOEFL zazwyczaj zdają uczniowie szkół średnich oraz studenci zamierzający studiować na uczelniach Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i innych krajów świata, w których językiem wykładowym jest język angielski. Na amerykańskich uczelniach każdy, kto nie ma zaliczonych przynajmniej dwóch lat nauki w języku angielskim, zdaje egzamin z języka dla cudzoziemców pragnących studiować w USA, czyli test TOEFL. Zagadnienia językowe objęte tym egzaminem nawiązują do typowych zadań akademickich, z jakimi stykają się studenci w USA.

Niewiele uczelni amerykańskich akceptuje zamiast testu TOEFL inne egzaminy z języka angielskiego (np. CAE, CPE albo IELTS – International English Language Testing System). Dla większości studentów zagranicznych dobry wynik z testu TOEFL jest jednym z warunków przyjęcia na amerykańskie uczelnie, które często wymagają zdania tego egzaminu na określonym poziomie.

Jak wygląda egzamin

Na egzamin TOEFL składają się cztery następujące części:
  • Rozumienie ze słuchu: potwierdza znajomość angielskiego, jakim posługują się mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Zadaniem tej części testu jest sprawdzenie rozumienia sensu ogólnego wypowiedzi, jak również zawartych w niej szczegółów i informacji. Część ta zawiera 30-49 pytań.
  • Struktury gramatyczne: potwierdza umiejętność rozpoznawania struktur językowych właściwych dla oficjalnej wersji języka. Po przeczytaniu tekstu należy odpowiedzieć na 20-25 pytań.
  • Rozumienie tekstu czytanego: polega na przeczytaniu ze zrozumieniem fragmentów tekstu i odpowiedzeniu na 44-55 pytań.
  • Pisanie: polega na napisaniu wypracowania na dany temat.


Co trzeba umieć do egzaminu

Zakres tematyczny egzaminu TOEFL obejmuje takie dziedziny jak: zdrowie, medycyna, biologia, astronomia, chemia, fizyka, geologia, środowisko akademickie, historia Stanów Zjednoczonych, biografie sławnych ludzi, nauki społeczne itp. Teksty, z których składa się egzamin TOEFL, w większości bazują na materiałach akademickich i zawierają słownictwo z różnych dziedzin nauki. Jednak wiedza merytoryczna dotycząca wyżej wymienionych tematów nie jest konieczna. Należy się jedynie wykazać ogólną orientacją oraz znajomością języka.

Jakie są wersje egzaminu

Test istnieje w dwóch wersjach – „papierowej” (paper-based-testing) i komputerowej (computer-based-testing). W Polsce można go zdawać na papierze w kilku miastach w wyznaczonych terminach, a czasem także na specjalne zlecenie. Wersja komputerowa jest dostępna w Warszawie, choć dla niektórych dogodniejszy jest Berlin. Na egzamin należy się uprzednio zarejestrować w Regional Registration Center w Holandii.

Jakie są różnice pomiędzy wersjami egzaminu

Części są identyczne w „papierowej” i w komputerowej wersji egzaminu. Istnieją między nimi minimalne różnice, np. w wersji komputerowej w części Listening czas odpowiedzi na każde pytanie jest ograniczony i wynosi ok. 13 sekund. W wersji papierowej Test of Written English jest oceniany w skali od 1 do 6 i stanowi odrębną część egzaminu.

Jak mają się do siebie wyniki z obu wersji egzaminu

TOEFL jest sprawdzany komputerowo, a jego wynik oznacza odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego. Egzaminu nie można zatem „zdać” lub „nie zdać”. Jego wyniki są podawane w formie punktowej (od 0 do 300 punktów w wersji komputerowej i od 310 do 677 w wersji „papierowej”). Wyniki obu testów są jednakowo uznawane. Wynik dobry oznacza 550 punktów w skali „papierowej”, a 213 w komputerowej. Bardzo dobrą znajomość języka potwierdza wynik ponad 600 punktów w wersji „papierowej” i ponad 250 punktów w wersji komputerowej.

Ile trzeba mieć punktów, aby dostać się na uczelnię

Aby myśleć o studiach w USA, trzeba uzyskać wynik minimum 500 punktów na 677 w wersji „papierowej” lub 200 punktów na 300 w wersji komputerowej. Uczelnie nastawione bardziej selektywnie oczekują od kandydatów co najmniej 600 (lub odpowiednio 250) punktów.

Kiedy zdający otrzymuje wyniki

Wyniki testu wysyłane są do zdającego w formie wydruku komputerowego po upływie pięciu tygodni od daty przystąpienia do testu. Można je uzyskać wcześniej, ale za dodatkową opłatę.

Zgodnie z wymaganiami uczelni, w ramach opłaty za test wyniki przekazane są przez organizatora do czterech uczelni wskazanych przez zdającego przed przystąpieniem do egzaminu. Można poprosić o przekazanie wyników w terminie późniejszym, ale wtedy należy wnieść dodatkową opłatę za ich przesłanie.

Czy wyniki egzaminu mają termin ważności

Tak, są ważne dwa lata.

Czy jest to trudny egzamin

Na to pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Zakładając zdanie testu TOEFL na maksymalną liczbę punktów, egzamin ten sytuujemy na poziomie wiedzy wyższym niż popularny FCE, podobnym do CAE, lecz trochę niższym od CPE.

Gdzie należy się zgłosić, aby przystąpić do egzaminu

Instytucją organizującą testy TOEFL na całym świecie jest od 1964 roku Educational Testing Service (ETS) w Princeton w stanie New Jersey w USA. W praktyce zapisy na egzaminy organizowane w Polsce prowadzi wspomniane wcześniej centrum w Holandii. Wbrew dość powszechnemu przekonaniu nie ma pośredników polskich – szkoła językowa może natomiast pomóc w zapisaniu się na egzamin za pośrednictwem strony internetowej lub odpowiedniego formularza papierowego.

Nie w każdym mieście test odbywa się we wszystkich terminach. Rejestrować należy się co najmniej dziewięć tygodni przed terminem testu, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Jeżeli dysponujemy kartą kredytową typu Visa Classic, MasterCard lub American Express, możemy zarejestrować się przez internet ze strony www.toefl.org i dokonać opłaty kartą kredytową. Rejestracja pocztowa polega na wysłaniu wypełnionego formularza do Educational Testing Service wraz z czekiem bankierskim lub potwierdzeniem przekazu bankowego w zależności od sposobu zapłaty.

Ile kosztuje egzamin

Aktualna opłata za test wynosi 140 dolarów.

Czy to prawda, że istnieje już internetowa wersja egzaminu

Od września 2005 roku w USA można zdawać egzamin TOEFL przez internet. Jest to kolejna, najnowsza propozycja testu, która zastąpi zarówno wersję „papierową”, jak i komputerową. Będzie ona zdawana z wykorzystaniem komputera oraz – w odróżnieniu od dwóch poprzednich – będzie zawierać elementy konwersacji, mówienia (Speaking) jako dodatkową część. W Polsce planuje się przeprowadzenie pierwszych testów internetowych w 2006 roku.

Iwona Załęcka
oddział Szkoły FELBERG w Łodzi
 

 Pozostałe artykuły:

Powiedzieli nam

Znajomy z kursu

Kadra lektorska pracująca z dorosłymi

Edukacja językowa osób dorosłych

Już na zawsze z nami

więcej...Wszelkie informacje o egzaminie TOEFL można uzyskać w Biurze Informacji o Studiach w USA TOEFL i w internecie na stronie www.toefl.org. Nawigowanie po tych stronach jest jednak dość żmudne i czasochłonne, dlatego zapraszamy do oddziałów Szkoły FELBERG w całej Polsce. Nasze placówki prowadzą również kursy przygotowujące do tego egzaminu.
Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł