Szkoła języków obcych
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Temat numeru


Egzaminy FCE i CAE
Certyfikat potrzebny od zaraz

Dyplomy Uniwersytetu Cambridge od lat cieszą się w naszym kraju popularnością. Zastąpiły one dawne egzaminy państwowe i są cennym dodatkiem do CV wszystkich, którzy poszukują pracy. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej ośrodki egzaminacyjne przeżywają prawdziwe oblężenie. Już ponad milion osób rocznie przystępuje do egzaminów. Dla wielu z nich dyplomy te oznaczają większe możliwości zarówno edukacyjne, jak i zawodowe poza krajem, gdyż są honorowane przez liczne uczelnie zagraniczne i potencjalnych pracodawców. Potwierdzają bowiem znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozpoczęcie nauki lub podjęcie pracy w większości krajów świata. A co najważniejsze – są ważne bezterminowo. Uniwersytet Cambridge cieszy się zasłużoną opinią jednej z najbardziej prestiżowych uczelni brytyjskich. Egzaminy przygotowywane są przez ekspertów i przez nich oceniane. To zapewnia wysokie standardy i wiarygodność dyplomu.

Najbardziej popularne egzaminy Cambridge zdawane w Polsce to FCE (First Certificate in English) i CAE (Certificate of Advanced English). Kryteria oceniania FCE i CAE dostosowano do wymogów Rady Europy, która określiła poziomy znajomości języka angielskiego: A – podstawowy, B – samodzielności, C – biegłości.

FCE został zakwalifikowany do poziomu B, który odpowiada znajomości języka na poziomie średnio zaawansowanym wyższym, a więc potwierdza umiejętność rozumienia złożonych tekstów, rozmowy na różnorodne tematy (także abstrakcyjne), płynnego porozumiewania się z rodzimymi użytkownikami języka oraz formułowania przejrzystych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

CAE to poziom C, oznaczający biegłość w posługiwaniu się językiem we wszystkich rodzajach sytuacji – zarówno w mowie, jak i w piśmie – oraz umiejętność rozumienia dłuższych trudnych tekstów, także tych z ukrytymi znaczeniami.

Egzaminy FCE i CAE składają się z pięciu części:
  • Reading (czytanie),
  • Writing (pisanie),
  • Use of English (FCE)/English in Use (CAE) (zastosowanie struktur językowych,
  • Listening (rozumienie ze słuchu),
  • Speaking (mówienie).

Za każdą z nich można otrzymać maksymalnie 40 punktów, a więc w sumie 200. Poszczególnym ocenom odpowiadają litery od A do E (A to wynik najlepszy). Jeśli otrzymałeś oceny A, B lub C, gratulacje – zdałeś (na C potrzebujesz około 60 procent ogólnej liczby punktów). Oceny D i E oznaczają, że trzeba jeszcze popracować… a potem znów spróbować.

Często słuchacze, którzy uzyskali dyplom FCE i chcą przygotować się do egzaminu CAE, pytają, czym właściwie różnią się te poziomy. Na pierwszy rzut oka są przecież podobne: pięć części, taka sama liczba punktów. Tak, ale... Przyjrzyjmy się zatem strukturze obu egzaminów.

First Certificate in English

Na egzaminie FCE część o nazwie Reading składa się z czterech zadań: mogą to być artykuły z gazet, materiały informacyjne, literatura piękna itp. Writing podzielono na dwie części – pierwszą jest zawsze list, w drugiej egzaminowany ma do wyboru jedno z czterech zadań, np. artykuły, listy lub pisma o charakterze praktyczno-użytkowym, krótkie opowiadania, wypracowania na różne tematy, raporty analizujące określony problem. Może także pisać na temat odwołujący się do książki z listy lektur. Długość prac nie powinna przekraczać 120-180 słów. Na część Use of English składają się testy wielokrotnego wyboru, polegające na uzupełnianiu luk, przekształcaniu zdań, poprawianiu błędów i tworzeniu wyrazów pochodnych. Podczas części Listening zdający słuchają czterech zadań (każde odtwarzane jest dwukrotnie). Mogą to być wiadomości, relacje, wykłady, ogłoszenia, opowiadania. Należy tu zwrócić uwagę na to, że w nagraniach pojawiają się różne akcenty, dlatego wiele osób uważa tę część za jedną z najtrudniejszych. Speaking to spotkanie dwóch egzaminowanych i dwóch egzaminatorów. Zdający znów muszą się zmierzyć z czterema zadaniami, którymi są: przedstawienie się i podanie podstawowych informacji o sobie (rodzina, szkoła, zainteresowania), rozmowa prowadzona na podstawie zdjęć, wspólne wykonanie zadania (np. zaplanowanie uroczystości) oraz dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

Certificate of Advanced English

Egzamin CAE jest pod względem formalnym podobny do FCE, lecz trudniejszy. Od przystępującego do egzaminu oczekuje się biegłego posługiwania się językiem angielskim, a to oznacza, że testy są bardziej złożone i zróżnicowane oraz obejmują szersze spektrum tematyczne materiałów źródłowych w częściach sprawdzających rozumienie ze słuchu i czytanie. Wykonanie zadań wymaga wyższych kompetencji językowych i większej elastyczności.

W części Reading zdający mają mniej czasu na pracę z tekstami, a w części Listening jedno z zadań słyszą tylko raz (pozostałe nagrania są odtwarzane dwukrotnie). Inne są również oczekiwania dotyczące umiejętności pisania, sprawdzanej podczas części Writing. Prace powinny być dłuższe – do 250 słów. Nie ma tu także możliwości omówienia lektury. Język powinien być staranniejszy, charakteryzować się bardziej wyszukaną leksyką i łącznikami zdań. Podobne wymogi obowiązują w części ustnej Speaking.

Jak uzyskać certyfikat językowy

To proste! Wystarczy dobrze przygotować się do egzaminu, a potem przystąpić do niego w jednym z 29 ośrodków egzaminacyjnych w Polsce. Obecnie organizowane są trzy sesje egzaminacyjne w roku: wiosenna, letnia i zimowa (dawniej tylko dwie). Testy sprawdzane są w Cambridge (cześć ustna jest oceniana na miejscu, ale zawsze przez doświadczonych, odpowiednio przeszkolonych egzaminatorów). Później pozostaje tylko czekać na wynik. Tu jednak trzeba uzbroić się w cierpliwość, gdyż trwa to około dziewięciu tygodni, a sam certyfikat przysyłany jest jeszcze później.

Aby uniknąć przykrej niespodzianki (w po staci oceny D lub E), warto wybrać dobry kurs przygotowawczy. Szkoła FELBERG to jedna z najbardziej doświadczonych placówek przygotowujących do egzaminów z języka angielskiego. W latach 1992-2005 aż 3347 naszych słuchaczy zdało egzaminy Uniwersytetu Cambridge! Dbamy nie tylko o wysoki poziom nauczania, lecz także o obiektywne ocenianie szans uczestników naszych szkoleń na egzaminie. Dlatego nasi słuchacze nie rozczarowują się i z powodzeniem przechodzą przez testy sprawdzające ich umiejętności językowe.

Szkolenia certyfikatowe Szkoły FELBERG cechuje wszechstronność i dbałość o rozwijanie wszystkich umiejętności wymaganych na egzaminach. Aby skuteczność nauczania była jak najwyższa, dokonujemy starannej selekcji kandydatów. Każdy z nich przystępuje do testu kwalifikacyjnego i na tej podstawie jest przydzielany do odpowiedniej dla niego grupy. To sprawia, że poziom poszczególnych zespołów jest wyrównany, dzięki czemu wzrasta efektywność pracy. Grupy są małe, a lektorzy o wysokich kwalifikacjach zawodowych mają indywidualne podejście do każdego słuchacza.

Szkoła FELBERG przywiązuje szczególną wagę do jakości prowadzonych szkoleń. Uczestnicy korzystają z najlepszych dostępnych na rynku wydawnictw językowych (Cambridge University Press, Oxford University Press, Longman-Pearson Education Polska) w postaci podręczników i zestawów testów. Poznają skuteczne strategie egzaminacyjne i ćwiczą techniki rozwiązywania poszczególnych typów zadań językowych. Otrzymują także na bieżąco informacje dotyczące ich postępów oraz dodatkowo przystępują do testów po zakończeniu każdego trymestru nauki. Czy po takim przygotowaniu można nie zdać egzaminu?

Anna Katarzyna Kiełczewska
oddział Szkoły FELBERG w Łodzi
 

 Pozostałe artykuły:

Powiedzieli nam

Znajomy z kursu

Kadra lektorska pracująca z dorosłymi

Edukacja językowa osób dorosłych

Już na zawsze z nami

więcej...Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł