Szkoła języków obcych
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Temat numeru


Przewodnik po wybranych skrótach i nazwach
Egzaminy językowe - wybór

ALTE - Association of Language Testers in Europe, stowarzyszenie skupiające organizacje egzaminacyjne różnych państw, np. Cambridge ESOL
BEC - Business English Certificates, egzaminy Cambridge ESOL na trzech poziomach: Preliminary, Vantage i Higher
CAE - Certificate of Advanced English, egzamin Cambridge ESOL na poziomie zaawansowanym (C1)
CELTA - Certificate in English Language Teaching to Adults, certyfikat dla nauczycieli zdobywany na podstawie praktyki nauczycielskiej (nie jest to egzamin)
CELI - Certificazione della Conoscenza della Lingua Italiana, egzaminy z języka włoskiego, przeprowadzane przez Uniwersytet w Perugii
City & Guilds - Organizacja oferująca liczne egzaminy językowe i specjalistyczne, znane do niedawna jako Pitman Qualifications
CPE - Certificate of Proficiency in English, egzamin Cambridge ESOL na poziomie biegłości (C2)
DALF - Diplôme approfondi de langue française, popularny egzamin z języka francuskiego oraz dziedzin dodatkowych; składa się z czterech niezależnych części
DELE - Diploma de Espanol como Lengua Extranjera, egzaminy z języka hiszpańskiego organizowane przez Instytut Cervantesa
DELF - Diplôme d’études en langue française, najpopularniejszy dwustopniowy egzamin z języka francuskiego
DELTA - Diploma in English Language Teaching to Adults, dyplom dla nauczycieli o bardzo wysokich kwalifikacjach, przyznawany na podstawie praktyki, pracy dyplomowej i egzaminu pisemnego
DFA - Diplôme de français des daffaires, egzamin biznesowy z języka francuskiego, organizowany przez Paryską Izbę Handlową (CCIP)
DFB (ZDFB) - Zertifikat Deutsch für den Beruf, egzamin biznesowy z języka niemieckiego na poziomie B1
EFB - English for Business, najpopularniejsze egzaminy LCCI na pięciu poziomach
EFC - English for Commerce, egzaminy LCCI sprawdzające znajomość języka handlowego
ELSA - English Language Skills Assessment, egzamin LCCI określający poziom znajomości języka (taki sam dla wszystkich poziomów)
ESOL - English for Speakers of Other Languages, określenie egzaminów sprawdzających stopień opanowania języka angielskiego przez cudzoziemców; najpopularniejsze – Cambridge ESOL
ETS - Educational Testing Service, amerykańska organizacja przeprowadzająca różne egzaminy, np. TOEFL®, GMAT®, GRE®
FCE - First Certificate in English, egzamin Cambridge ESOL na poziomie średnio zaawansowanym wyższym (B2)
FFB - French for Business, egzaminy biznesowe LCCI z języka francuskiego
GFB - German for Business, egzaminy biznesowe LCCI z języka niemieckiego
GMAT® - Graduate Management Admission Test®, egzamin z wiedzy ogólnej (nie językowej) wymagany przez niektóre uczelnie przed podjęciem podyplomowych studiów ekonomiczno- -menedżerskich
GRE® - Graduate Record Examinations®, egzamin z wiedzy ogólnej wymagany przez niektóre uczelnie od kandydatów na studia podyplomowe
IELTS - International English Language Testing System, egzamin Cambridge ESOL określający poziom znajomości języka (taki sam dla wszystkich poziomów)
KET - Key English Test, egzamin Cambridge ESOL na poziomie średnio zaawansowanym niższym (A2)
LCCI - London Chamber of Commerce and Industry, organizacja zajmująca się m.in. prowadzeniem popularnych egzaminów biznesowych i specjalistycznych za pośrednictwem LCCI IQ (International Qualifications) do niedawna znanego jako LCCIEB
LTE - London Tests of English, egzaminy z języka angielskiego na wszystkich poziomach organizowane przez Pearson Language Assessments
PET - Preliminary English Test, egzamin Cambridge ESOL na poziomie średnio zaawansowanym (B1)
PURJ, RJPO, RJDO - Пороговый уровень – русский язык, Русский язык повседневного общения, Русский язык делового общения, egzaminy z języka rosyjskiego prowadzone przez Instytut Puszkina oraz Izbę Przemysłowo-Handlową Federacji Rosyjskiej, ogólne i biznesowe
PWD - Prüfung Wirtschaftsdeutsch, egzamin biznesowy z języka niemieckiego na wysokim poziomie (C1)
SEFIC - Spoken English for Industry and Commerce, rozszerzone egzaminy ustne LCCI
SESOL - Spoken English for Speakers of Other Languages, egzaminy ustne przeprowadzane przez różne organizacje, np. City & Guilds
SFB - Spanish for Business, egzaminy biznesowe LCCI z języka hiszpańskiego
TELC - The European Language Certificates, system egzaminów językowych z wszystkich języków europejskich
TFI® - Test de français international, egzamin ETS z języka francuskiego, podobny do TOEIC®
TOEFL® Test of English as a Foreign Language, egzamin ETS określający poziom znajomości języka (taki sam dla wszystkich poziomów), dostępny w wersji tradycyjnej (PBT – Paper Based Test), elektronicznej (CBT – Computer Based Test) oraz internetowej (iBT – Internet Based Test), wymagany głównie przez uczelnie
TOEIC® - Test of English for International Communication, egzamin ETS przydatny przy ubieganiu się o pracę
TOLES - Test of Legal English Skills, egzamin z języka angielskiego dla prawników, na dwóch poziomach
Trinity - Egzaminy ustne z języka angielskiego (Trinity ESOL) na wszystkich poziomach
TRKI - Тесты по русскому языку как иностранному, egzaminy rosyjskojęzyczne Uniwersytetu w Sankt Petersburgu, znane także pod angielskim skrótem TORFL, na kilku poziomach, ogólne i biznesowe
TSE® - Test of Spoken English, egzamin ustny ETS
TWE - Test of Written English, część egzaminu TOEFL® w tradycyjnej wersji (PBT)
WEFT - Written English for Tourism, egzamin językowy LCCI dla branży turystycznej
ZD, ZDaF - Zertifikat Deutsch (als Fremdsprache), najpopularniejszy egzamin Instytutu Goethego
ZMP - Zentrale Mittelsufenprüfung, egzamin Instytutu Goethego z języka niemieckiego na poziomie C1
ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung, egzamin Instytutu Goethego z języka niemieckiego na poziomie C2
 Pozostałe artykuły:

Powiedzieli nam

Znajomy z kursu

Kadra lektorska pracująca z dorosłymi

Edukacja językowa osób dorosłych

Już na zawsze z nami

więcej...Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł