Szkoła języków obcych
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Temat numeru


Literki i numerki unii

Pewnego dnia wielojęzyczna Europa zauważyła, że się jednoczy i usiłuje porozumieć ze sobą, co nie przychodzi jej zbyt łatwo. Zaczęła więc przyglądać się sprawie nauczania języków obcych w poszczególnych krajach. Okazało się, że nauka każdego z nich rządziła się własnymi prawami. Na podobnym etapie nauki słuchaczom przekazywano inne treści, a testy sprawdzające były opracowywane według bardzo różnych kryteriów. Poszczególne języki dorobiły się odrębnych określeń poziomów, przy czym czasem rozróżniano ich więcej, a czasem mniej. w tym wszystkim nie byłoby nic złego, gdyby nie fakt, że nie można było rzetelnie porównać stopnia zaawansowania znajomości danego języka.

Unia Europejska dopracowała się więc świetnego narzędzia, pozwalającego na opracowanie testów i programów nauki języków obcych na porównywalnych poziomach i według zbliżonych kryteriów. Określono, co na danym poziomie znajomości języka należy umieć. Zrezygnowano też z tradycyjnych słownych określeń poziomu, gdyż w każdym języku nawet zbliżone słowa mogły oznaczać coś innego. Popatrzmy tylko, jak trudno po polsku oddać angielskie pre-intermediate, intermediate, upper intermediate, advanced – dla nas każdy z tych poziomów jest jakoś „zaawansowany”. Tak więc poziomy po prostu oznaczono literami i numerami od najniższego do najwyższego. Łącznie wyróżnia się ich sześć: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Obowiązują dla każdego języka. Do tych poziomów dostosowują się teraz autorzy podręczników, osoby przygotowujące programy kursów oraz egzaminy i testy.

Litery A, B, C odnoszą się do dość tradycyjnego i oczywistego podziału na znajomość podstawową , średnią i zaawansowaną. Cyfry 1 lub 2 pozwalają na bardziej szczegółowo sprecyzowane kryteria. System ten ma charakter elastyczny – w razie potrzeby poziomy można dzielić dalej, np. B1-1 lub B1+. Można też założyć, że dana osoba ma osiągnąć wyższy poziom tylko w odniesieniu do niektórych sprawności (np. czytanie), umiejętności (np. negocjacje) czy dziedzin (np. opieka medyczna).

Osiąganie tak sprecyzowanych poziomów niekoniecznie musi trwać równie długo. Może być zresztą różnie w odniesieniu do różnych języków. Bywa, że dojście do poziomu A1 zabiera nawet kilka lat. Ciekawe jest to, że Polacy rzadko decydują się na naukę języka angielskiego na poziomie wyższym niż B2, który odpowiada egzaminowi FCE. Czas na zainteresowanie literą C!

W przyszłości każdy będzie mógł się wylegitymować swoim własnym dokumentem poświadczającym poziom znajomości poszczególnych języków, tzw. Europejskim Portfolio Językowym.

Poniżej prezentujemy skrótowy opis każdego z poziomów. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie Rady Europy pod nazwą The Common European Framework for Modern Languages (Ogólnoeuropejskie ramy programowe dla języków współczesnych), mającym charakter czegoś w rodzaju naszej podstawy programowej w odniesieniu do znajomości języków.

Dariusz Kętla

 

C2 Użytkownik języka na tym poziomie potrafi z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co widzi lub słyszy. Potrafi streścić informacje pochodzące z rozmaitych źródeł mówionych i pisanych, przywołując argumentację i relacje w spójnej prezentacji. Potrafi wyrażać się w sposób spontaniczny, płynny, precyzyjny, rozróżniając odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych kontekstach.
C1 Użytkownik języka na tym poziomie rozumie szeroki zakres wymagających, dłuższych tekstów oraz odgaduje ukryte znaczenia. Wyraża się płynnie i spontanicznie bez specjalnego zastanawiania się nad doborem wyrażeń. Elastycznie i skutecznie używa języka do celów towarzyskich, naukowych i zawodowych. Potrafi tworzyć przejrzyste, prawidłowo zbudowane, szczegółowe teksty na złożone tematy, wykazując opanowanie wzorców tekstowych oraz wyrażeń łączących i zapewniających spójność tekstu.
B2 Użytkownik języka na tym poziomie rozumie główne punkty złożonych tekstów o tematyce konkretnej lub abstrakcyjnej, w tym także omówienia, dyskusje specjalistyczne w znanej sobie dziedzinie. Osiągana przezeń płynność i spontaniczność pozwala na normalną interakcję z native speakerami bez wysiłku dla żadnej ze stron. Potrafi tworzyć przejrzyste, szczegółowe teksty na wiele różnych tematów, przedstawiać opinię w określonej sprawie oraz prezentować argumenty za i przeciw.
B1 Użytkownik języka na tym poziomie rozumie podstawowe punkty standardowych, przejrzystych wypowiedzi na znane tematy, typowo spotykane w pracy i szkole lub poza nimi. Radzi sobie z większością sytuacji, w jakich można się znaleźć podczas podróży do kraju, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, dość spójne teksty na znane lub bliskie mu tematy. Potrafi opisać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje, ambicje, a także krótko podać powody i wyjaśnienia posiadanych opinii i planów.
A2 Użytkownik języka na tym poziomie rozumie zdania i często stosowane wyrażenia odnoszące się do najbliższych mu spraw (np. bardzo podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, zakupy, praca, najbliższe otoczenie). Potrafi porozumieć się w prostych i rutynowych sprawach, wymagających bezpośredniej wymiany informacji na znane tematy. Potrafi opisać w prostych słowach swoje otoczenie, środowisko, potrzeby.
A1 Użytkownik języka na tym poziomie rozumie i potrafi stosować codzienne wyrażenia i zwroty służące zaspokojeniu konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie i innych, a także udzielić informacji na temat miejsca zamieszkania, znajomych, przedmiotów będących w jego posiadaniu. Jest zdolny do prostej interakcji, pod warunkiem że rozmówca mówi powoli i wyraźnie oraz jest gotowy pomóc.

 
 Pozostałe artykuły:

Powiedzieli nam

Znajomy z kursu

Kadra lektorska pracująca z dorosłymi

Edukacja językowa osób dorosłych

Już na zawsze z nami

więcej...Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł