Szkoła języków obcych
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Temat numeru


Praca w Wielkiej Brytanii
Przygotowujemy stomatologów językowo

Od maja 2004 roku tysiące polskich lekarzy stomatologów wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia. Wielu z nich wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, gdyż dotkliwy brak stomatologów w tym kraju sprawia, że są oni niezwykle poszukiwaną grupą zawodową.

Od czerwca 2005 roku oddział Szkoły FELBERG we Wrocławiu – na zlecenie jednej z agencji zajmujących się rekrutacją – regularnie przygotowuje i przeprowadza kursy języka angielskiego dla stomatologów, którzy w celach zarobkowych pragną wyjechać do Wielkiej Brytanii. Szkolenia te odbywają się co 2-3 miesiące, trwają 4 tygodnie, w czasie których realizujemy 120 godzin lekcyjnych. Szkolenia kończą się egzaminem dającym możliwość otrzymania posady na Wyspach Brytyjskich. Uczestniczą w nich stomatolodzy z całej Polski. Zajęcia prowadzone są codziennie przez specjalnie przygotowanych lektorów.

Jako że stomatolodzy mają na Wyspach nie tylko pracować, lecz po prostu normalnie żyć w tamtejszym społeczeństwie, szkolenie – oprócz języka specjalistycznego – obejmuje również tzw. angielski ogólny. Słuchacze ćwiczą i doskonalą wszystkie umiejętności z położeniem szczególnego nacisku na mówienie i rozumienie ze słuchu, gdyż to właśnie te dwie umiejętności są najbardziej potrzebne w codziennym życiu.

Na czym polega nasza praca

WERYFIKACJA KANDYDATÓW. Gdy po raz pierwszy organizowaliśmy szkolenie, firma rekrutująca stomatologów do pracy zleciła nam przygotowanie kandydatów do egzaminu zewnętrznego na poziomie B2. Musieliśmy więc wyselekcjonować tych stomatologów, których początkowe umiejętności pozwalały na osiągnięcie poziomu B2 w cztery tygodnie. W związku z tym opracowaliśmy system wstępnej oceny kandydatów, polegający na przeprowadzeniu testu gramatycznego przez internet oraz rozmowy kwalifikacyjnej przez telefon. Osiągnięcie odpowiednio wysokiego wyniku z obu części testu daje kandydatowi prawo uczestnictwa w szkoleniu.

PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA. Jednocześnie musieliśmy opracować program szkolenia, uwzględniając w nim zarówno zagadnienia z dziedziny medycyny i stomatologii, jak i z innych dziedzin życia, z którymi kandydaci będą stykać się, żyjąc i pracując w Wielkiej Brytanii. Po opracowaniu programu zajęliśmy się gromadzeniem materiałów, które miały nam pomóc w osiągnięciu założonych celów. Jako że szkolenie miało obejmować wiele dziedzin życia, materiały musiały pochodzić z różnych źródeł, co wymagało od nas starannego ich doboru. Nie mniej trudną rzeczą było opracowanie planu zajęć, tzn. takie rozłożenie godzin na poszczególne dni szkolenia, by nauka była jak najbardziej efektywna i zarazem została zachowana równowaga pomiędzy pracą i wypoczynkiem.

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA I EGZAMINU. Gdy wszystkie przygotowania zostały ukończone, można było rozpocząć zajęcia dydaktyczne. Lektorzy z wielkim zapałem zabrali się do pracy, tym bardziej że – co wszyscy potwierdzają – ze stomatologami pracuje się bardzo przyjemnie. Jedyną rzeczą, która spędzała sen z powiek uczestnikom szkolenia, był egzamin końcowy. Od jego wyniku zależało bowiem podpisanie kontraktu i wyjazd do Wielkiej Brytanii. Po czterech tygodniach wytężonej pracy okazało się, że wszyscy stomatolodzy zdali egzamin zewnętrzny, uzyskując w ten sposób prawo wyjazdu do pracy w Zjednoczonym Królestwie.

Wraz z zakończeniem pierwszej edycji kursu postanowiono, że szkoła FELBERG będzie nie tylko prowadzić szkolenia przygotowujące stomatologów do wyjazdu, lecz także przeprowadzać własny egzamin wewnętrzny na takich samych prawach jak egzamin zewnętrzny zdawany przez pierwszą przygotowaną przez nas grupę, tzn. że jego wyniki będą wiążące dla pracodawców chcących zatrudnić polskich stomatologów.

W związku z tym nasi lektorzy opracowali specjalny format egzaminu. Po zatwierdzeniu go przez dyrektora metodycznego Szkoły FELBERG i przedstawiciela firmy rekrutującej stomatologów egzaminy te są przez nas przeprowadzane na zakończenie każdej kolejnej edycji szkolenia.

Dlaczego stomatolodzy wyjeżdżają

Od samego początku zauważyliśmy, że stomatolodzy stanowią grupą zawodową, która niezwykle szybko przyswaja wiedzę i czyni bardzo duże postępy w opanowaniu języka angielskiego. Nierzadko do szkolenia przystępowały osoby uczące się angielskiego zaledwie rok lub jeszcze krócej. Bardzo nas to zadziwia i intryguje, dlatego często w trakcie szkolenia lub na samym egzaminie pytamy kandydatów, co skłoniło ich do rozpoczęcia nauki języka. Niezmienną odpowiedzią, jaką wtedy słyszymy, jest: „wyjazd do pracy.” Okazuje się, że pragnienie wyjazdu może być tak wielkie, że jest w stanie zmobilizować człowieka, by w swym i tak już napiętym planie dnia wygospodarował kilka godzin dziennie (lub tygodniowo) na naukę i szlifowanie języka.

Zastanowiło nas, dlaczego ci ludzie tak bardzo chcą wyjechać. Ale na to pytanie nie ma już jednej odpowiedzi. Ogromna część stomatologów chce po prostu zmienić swój status materialny. Jak sami mówią, nie chodzi o to, że w Polsce stomatolog zarabia mało. Problemem jest raczej to, że aby zarobić godziwe pieniądze, musi prawie cały rok pracować od rana do wieczora. W Anglii natomiast może zarobić znacznie więcej, pracując siedem godzin dziennie. Pozwoli mu to więc poświęcić więcej czasu rodzinie lub zainteresowaniom, z których do tej pory musiał rezygnować z powodu braku czasu.

Niektórzy młodzi stomatolodzy, którzy nie założyli rodzin, planują wyjazd, gdyż w Polsce niczego jeszcze nie osiągnęli, więc „nic ich tu nie trzyma”. Chcą wyjechać na kilka lat, zarobić trochę pieniędzy, po czym wrócić do Polski i otworzyć własny gabinet. Nie wykluczają jednak możliwości pozostania w Wielkiej Brytanii na stałe. Jak mówią, wszystko zależy od tego, jak im się w Anglii ułoży.

Zupełnie inne motywy kierują nieco starszymi stomatologami, którzy wydawałoby się, mają wiele do stracenia, bo zostawią w Polsce dom, gabinet i wszystko, na co pracowali przez wiele lat. W tej grupie znajdują się osoby, które chcą zmienić swoje życie, pragną poznawać nowe miejsca i nowych ludzi. Decydują się one na wyjazd wraz z całą rodziną, mając nadzieję, że w ten sposób zapewnią lepszą przyszłość nie tylko sobie, lecz także swoim dzieciom.

Monika Łuczak
konsultant metodyczny oddziału
Szkoły FELBERG we Wrocławiu

 

 Pozostałe artykuły:

Powiedzieli nam

Znajomy z kursu

Kadra lektorska pracująca z dorosłymi

Edukacja językowa osób dorosłych

Już na zawsze z nami

więcej...Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł