Szkoła języków obcych
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Temat numeru


Accelerated learning
Nauczyć (się) szybciej?

Accelerated learning (w skrócie: AL, przyspieszone uczenie się) jest metodą nauczania stworzoną przez specjalistów ds. szkoleń, stosowaną przez wiele firm. Metodę tę można wykorzystać m.in. do nauczania języka angielskiego. Kluczem do sukcesu są tu: zainteresowanie, doświadczanie, działanie i aktywny udział ucznia w kształtowaniu własnego procesu nabywania wiedzy i umiejętności.

Metoda AL pozwala pobudzić kreatywność, gdyż w pełni angażuje uczniów umysłowo i emocjonalnie, co przyspiesza i wzmacnia proces uczenia się, a przez to pozytywnie wpływa na zapamiętywanie oraz późniejsze wydobywanie z pamięci przyswojonej wiedzy i wykorzystanie jej w praktyce. Podstawowe założenia AL to: tworzenie otoczenia korzystnego dla procesu nauki, całkowite zaangażowanie ucznia, współpraca zamiast rywalizacji, różnorodność metod odpowiadających różnym stylom uczenia się, uczenie się w kontekście oraz przez wykorzystywanie na bieżąco nowych informacji i testowanie ich w praktyce.

Ostatnio coraz częściej słyszymy w mediach, że życie stało się szybsze i bardziej dynamiczne, a ludzie sypiają krócej niż 100 lat temu. Dzięki różnego rodzaju wynalazkom poruszamy się prędzej, pracujemy efektywniej, mamy więcej rzeczy do zrobienia, otwierają się przed nami nowe perspektywy – m.in. pracy za granicą. Powinniśmy zatem uczyć się szybciej, aby nadążyć za pędzącym XXI wiekiem. Niektóre szkoły, idąc z duchem czasu, obiecują przygotować do egzaminów, nauczyć porozumiewania się i innych umiejętności związanych z opanowaniem języka angielskiego trzy razy szybciej niż dotychczas. Ale czy języka obcego da się nauczyć w tak błyskawicznym tempie? W świetle najnowszych teorii na temat stylów uczenia się oraz rodzajów inteligencji okazuje się, że jest to możliwe i – co więcej – że nauka może stać się dla nas przyjemnością, a nie żmudną pracą. Odpowiedź na pytanie, jak tego dokonać, możemy znaleźć m.in. w metodzie nauczania, którą – świadomie lub nie – stosuje już od dawna wielu lektorów – a mianowicie w accelerated learning. AL nie podsuwa jednak prostego sposobu na wlanie oleju do głowy, lecz wymaga pełnego zaangażowania słuchaczy.

Zasada nr 1: Stań się twórca, nie odtwórcą

To, co przekazuje nauczyciel, jest oczywiście bardzo ważne. O wiele ważniejsze jest jednak to, czego my sami się nauczymy. Według AL uczący się nie wchłania wiedzy biernie, lecz zdobywa ją aktywnie sam lub przy pomocy innych – oczywiście korzystając z wiarygodnych źródeł, takich jak wskazówki nauczyciela, podręcznik, słowniki.

Coraz więcej podręczników odchodzi od tradycyjnych metod prezentacji gramatyki i słownictwa, pozwalając uczniom samodzielnie je odkrywać. Czasami przyzwyczajeni do standardowych metod nauczania uczniowie podchodzą do tego elementu AL nieco sceptycznie. Zwykle jednak szybko się do niego przekonują. Mile zaskakuje ich bowiem liczba dotychczas nieznanych słówek, które wspólnymi siłami udało im się połączyć z odpowiednimi obrazkami. Są również pod wrażeniem zdolności detektywistycznych, jakie odkryli w sobie, formułując reguły gramatyczne. Co prawda zdarza się, że podczas lekcji ktoś westchnie: „Ojej, to chyba najgorszy dzień w moim życiu, bo muszę myśleć”, ale niebawem przekonuje się, że taka metoda bardziej mu odpowiada, gdyż jest o wiele skuteczniejsza niż przepisywanie słów z tablicy. Dzięki takiemu sposobowi prezentacji zmienia się również rola nauczyciela. Staje się on przewodnikiem, który weryfikuje odkrycia swoich podopiecznych.

Zasada nr 2: Otwórz się na wrażenia słuchowe, wzrokowe i emocjonalne

Liczne badania na temat działania ludzkiego mózgu wykazały, że najefektywniej uczymy się przez zaangażowanie zarówno umysłu, jak i całego ciała w sposób werbalny i niewerbalny, racjonalny i nieracjonalny, emocjonalny, fizyczny i intuicyjny. najlepsze efekty uzyskuje się przez równoczesne oddziaływanie wieloma bodźcami harmonijnie ze sobą powiązanymi. Zaangażuj się zatem w naukę całym sobą. Potraktuj język angielski jako narzędzie komunikacji i poznania świata i wykorzystuj je od razu. Podręczniki w estetycznej i przystępnej formie oferują wiele ciekawych tekstów do przeczytania i posłuchania. Niektóre – np. New English File lub Upstream – dają możliwość odtwarzania dźwięków przywołujących na myśl pewne czynności, dzięki czemu ich angielskie określenia łatwiej zapadną nam w pamięć.

Aby dobrze opanować czasy i słownictwo, należy je ćwiczyć w praktyce. Zamiast uczyć się zasad użycia trudnego dla nas czasu Present Perfect, lepiej potraktować go jako środek umożliwiający opowiadanie o naszych doświadczeniach. Zdarza się, że nauczyciel, mając mało czasu na realizację materiału, ogranicza się do zaprezentowania pewnych struktur gramatycznych i zrobienia paru ćwiczeń np. na czasy, lub że uczniowie, mając możliwość przećwiczenia struktur w kontekście najbliższym codziennym realiom – czyli np. w dyskusji lub w rozmowie w parach – rezygnują z niej, gdyż wolą przeglądać notatki i uczyć się słówek na pamięć. Jest to jedynie połowa drogi do sukcesu. W takim podejściu brakuje bowiem bardzo istotnego składnika – rzeczywistego wykorzystania nabytych umiejętności. Do tego celu doskonale nadają się ćwiczenia, w których uczniowie mają się czegoś o sobie dowiedzieć, np. mają znaleźć różnice między obrazkami przez nich opisywanymi (bez możliwości obejrzenia obrazka partnera).

Zasada nr 3: Współpracuj, a nie rywalizuj

Uczenie się jest zjawiskiem społecznym, na które źle oddziałuje rywalizacja. Rywalizacja spowalnia bowiem proces przyswajania wiedzy, powodując stres blokujący wrażenia uaktywniające naszą pamięć. Można się dużo od siebie nauczyć, wspólnie dochodząc do rozwiązania wielu kwestii językowych. Nie powinniśmy się przy tym obawiać, że źle coś zrobimy. Od tego jest nauczyciel, by w razie potrzeby sprostował nasze błędy. Warto więc pracować i w parach, i w grupach. Wyjątkiem są, oczywiście, testy.

Metoda accelerated learning stawia określone wymogi również nauczycielowi, który powinien:
 • stworzyć przyjazne nauczaniu, wolne od stresu środowisko pełne wrażeń wzrokowych związanych z językiem angielskim;
 • dać uczniom możliwość wykorzystania kreatywności przez ćwiczenia polegające na wnioskowaniu, zgadywaniu i innych podobnych technikach;
 • zachęcać uczniów do współpracy i wzajemnej pomocy;
 • pozwolić angielskiemu przyswajać się „mimochodem” – niech będzie on zawsze jak najbliżej doświadczenia, czyli tego, co dla uczniów ważne, nowe, ciekawe, niekoniecznie dotyczące samego języka;
 • korzystać z różnych technik, metod, narzędzi, stylów uczenia, uwzględniając w ten sposób indywidualne predyspozycje uczestników zajęć;
 • stosować technikę „4 P”, której elementami są: preparation – wzbudzanie zainteresowania i motywacji; presentation – wstępne spotkanie z nową wiedzą; practice – integracja nowej wiedzy i umiejętności; performance – zastosowanie nowej wiedzy i nabytych umiejętności w sytuacji „z życia wziętej”.
  Więcej informacji o metodzie AL znaleźć można na następujących stronach WWW:
 • www.acceleratedlearning.com,
 • www.accelerated-learning.com,
 • www.accelerated-learning.net,
 • www.happychild.org.uk/acc/tpr.

  Natalia Fedan
  oddział Szkoły FELBERG w Lublinie
   

 •  Pozostałe artykuły:

  Powiedzieli nam

  Znajomy z kursu

  Kadra lektorska pracująca z dorosłymi

  Edukacja językowa osób dorosłych

  Już na zawsze z nami

  więcej...  Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł