Szkoła języków obcych
Wydarzenia
Turystyka językowa
Publikacje
Opinie
Porady
Oblicza języka
Warsztat filologa
Ludzie i języki
Enjoy & Learn
Rozmaitości

 

 

O firmie

Nauka języków obcych

Turystyka językowa

Centrum konferencyjne

Księgarnia językowa

Wydawnictwo
 
 

 
Temat numeru


Konferencja firmy FELBERG
Chyliczki 30 marca - 1 kwietnia 2007

Doroczna konferencja naszych dyrektorów i konsultantów miała na celu nie tylko podsumowanie roku w poszczególnych oddziałach szkoły, ale również spojrzenie na całokształt 20-letniej działalności firmy FELBERG. Była to ciekawa lekcja zarówno dla debiutantów, jak i doświadczonych pracowników.

Przyjazd do Centrum Edukacji FELBERG

30 marca, piątek popołudnie Po przybyciu do Warszawy każdemu z uczestników konferencji w Chyliczkach zapewniono dojazd do Centrum Edukacji FELBERG, mieszczącego się w pięknym stylowym dworku otoczonym wspaniałym ogrodem. O ciepłe powitanie zadbała dyrektor Elżbieta Krusiewicz, sprawująca pieczę nad całym obiektem. Po krótkim odpoczynku w komfortowych warunkach wszyscy uczestnicy konferencji zgromadzili się na uroczystej obiadokolacji. Dyrektorzy mieli okazję spotkać się już na szkoleniu BHP, które odbyło się wcześniej tego samego dnia.

Inauguracja konferencji

30 marca, piątek wieczór Punkt 18.00 konferencję rozpoczęła dyrektor szkoły – pani Monika Jeż-Jagielska. Zaznajomiła obecnych z planowanym przebiegiem spotkania oraz z ramowym programem, który zostanie zrealizowany w sobotę i niedzielę. Ten wieczór poświęcony był omówieniu kondycji całej firmy, jej produktów oraz współpracy wszystkich filii z poszczególnymi działami. Głos zabrali: dyrektor finansowy Inga Felberg, dyrektor handlowy Paweł Felberg, sekretarz wydawnictwa Adam Wolański, dyrektor centrum edukacji Elżbieta Krusiewicz oraz prezes Wojciech Felberg. Wcześniej nastąpiło oficjalne przedstawienie uczestników konferencji, dzięki czemu nowi i wieloletni pracownicy firmy FELBERG mogli się poznać. Wśród poruszanych tematów znalazły się ogólne zasady funkcjonowania poszczególnych komórek firmy oraz sposoby polepszenia współpracy działów z filiami. Poczęstunek, stanowiący ostatni punkt piątkowego programu, pozwolił uczestnikom konferencji na pierwszą wymianę wrażeń. Organizatorzy zadbali o to, aby pokoje dzieliły ze sobą osoby z różnych oddziałów, co przyczyniło się do dalszej integracji.

Praca wre

31 marca, sobota poranek i popołudnie Piękna pogoda i sycące śniadanie dodały uczestnikom konferencji sił na długi dzień pracy. Plan zajęć na sobotę obejmował dwie części – teoretyczną i praktyczną. Podczas pierwszej z nich omówiono bieżącą sytuację szkoły i jej filii (łącznie z wynikami wizytacji) oraz obsługę szkoleń sieciowych (trafnych spostrzeżeń i analizy sytuacji dostarczyła koordynator ds. klientów kluczowych – Renata Rudowska). Przedstawiono także szczegółowe dane i wykresy ilustrujące różne aspekty funkcjonowania poszczególnych oddziałów. Pozwoliło to na szersze spojrzenie na sytuację całej firmy i umiejscowienie w tym kontekście własnej placówki. Porównanie sytuacji różnych filii dostarczyło wielu cennych wniosków – okazało się, że oddziały szkoły często borykają się z tymi samymi problemami. Jednocześnie przedstawione analizy wskazały mocne ogniwa firmy, u których można szukać pomocy i wzorców.

Tę część spotkania prowadzili dyrektor szkoły Monika Jeż-Jagielska, dyrektor handlowy Paweł Felberg oraz dyrektor ds. dydaktyczno- programowych Dariusz Kętla.

Miłym zaskoczeniem były, przyznane po raz pierwszy w historii firmy, nagrody dla najlepszego dyrektora oddziału, najlepszego konsultanta metodycznego oraz najlepszego oddziału roku – Wieże Babel (słodki wypiek), przekornie nazwane przez obecnych – babami Babel. Laureatami zostali dyrektor oddziału w Gliwicach Danuta Chruścik-Próchniewicz, konsultant metodyczny oddziału w Lublinie Dorota Mazurek oraz oddział Szkoły FELBERG w Lublinie. Gratulacje!

Po obiedzie rozpoczęła się druga część spotkania, tzw. warsztaty. Funkcję ich moderatorów pełnili Monika Jeż-Jagielska i Dariusz Kętla. Pozostałych uczestników podzielono na pięć zespołów zadaniowych, po czym do każdego z nich przydzielono reprezentanta określonego działu firmy. Celem zajęć było przećwiczenie różnych aspektów pracy konsultantów i dyrektorów w kontekście znajdowania rozwiązań i podejmowania decyzji. Każda grupa otrzymała takie same zadania do wykonania (np. nadzór metodyczny, kalkulacja szkoleń). Po ich rozwiązaniu nastąpiło porównanie wyników. Zaangażowanie członków wszystkich grup oraz dynamizm ćwiczeń przeszły oczekiwania organizatorów – burzliwe dyskusje zaowocowały ciekawymi wnioskami i nowymi pomysłami. Nikt nie zauważył, że czas przeznaczony na warsztaty dawno już minął.

Integracja pełną parą

31 marca, sobota wieczór Po dniu ciężkiej pracy przyszła pora na relaks. Uczestnicy spotkania mogli się nareszcie odprężyć przy lampce wina i poczęstunku, a także wykazać swymi umiejętnościami... w tańcu! Podział na dyrektorów i konsultantów znikł zupełnie, wszyscy mogli nacieszyć się swoim towarzystwem i pozwolić sobie na luźną wymianę zdań. Zabawa trwała do białego rana.

Nowe wyzwania i zakończenie konferencji

1 kwietnia, niedziela Po śniadaniu omówione zostały kwestie związane ze strategią rozwoju firmy. Poruszono następujące zagadnienia: FELBERG jako centrum egzaminacyjne, współpraca z biurem turystyki (prowadząca: kierownik biura turystyki Elżbieta Soudani), projekty w ramach EFS (Europejski Fundusz Strukturalny) oraz założenia strategiczne rozwoju Szkoły Języków Obcych w kontekście 20-lecia firmy FELBERG.

Konferencję zakończyła dyrektor Monika Jeż-Jagielska. Cele dorocznego spotkania dyrektorów i konsultantów – przedstawienie kondycji firmy oraz integracja zespołu – zostały spełnione. Dodatkowe zajęcia praktyczne wzbogaciły uczestników konferencji o nowe doświadczenia, a możliwość wymiany poglądów i pomysłów z pewnością zaowocuje w najbliższej przyszłości. Miła atmosfera i dobra organizacja pracy utwierdzają w przekonaniu, że kolejne spotkania będą równie ciekawe i pouczające. 

Jowita Sokołowska

 

 Pozostałe artykuły:

Powiedzieli nam

Znajomy z kursu

Kadra lektorska pracująca z dorosłymi

Edukacja językowa osób dorosłych

Już na zawsze z nami

więcej...Powrót na góręDrukuj artykułWyślij artykuł